ในตอนเด็กๆ ประมาณสักตอนประถม ผมและเพื่อนๆ  จะแบ่งกลุ่มกันวิ่งเล่นไล่จับบนอาคารเรียน

แล้วตอนสุดท้ายก็จะถูกครูตีเป็นประจำ