วันนี้  นายองอาจ  อ้อหิรัญ  ผอ.กศน.อำเภอมหาราช  เป็นประธานในการเปิดการอบรม  เพื่อฝึกทักษะอาชีพ  "วิชา  การทำขนมคุกกี้"  ให้กับประชาชนในตำบลน้ำเต้า  จำนวน  20  คน  ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 2  ตำบลน้ำเต้า  อำเภอมหาราช  โดยมีนางมาลีวรรณ  สุจริตจันทร์  เป็นวิทยากร