การเติมสารทำความเย็น

                การเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ระบบอาจจะทำได้ 2 วิธี คือ

 

  1. การเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของ Compressor หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซ

 

ขั้นตอนการบรรจุสารทำความเย็น

-          ถอดปลายสายล่างของเกจวัดความดันออกจากเครื่องปั๊มสุญญากาศและต่อเข้ากับท่อน้ำยา

-          เปิดวาล์วท่อน้ำยา

-          ใช้น้ำยาในถังไล่อากาศที่ติดค้างอยู่ในสายกลางของเกจวัดความดันโดยคลายปลายสายเล็กน้อยและปล่อยให้น้ำยาจากในท่อไล่อากาศออกไป แล้วใส่สายที่คลายออกให้แน่นตามเดิม

-          เปิดวาล์วอัดน้ำยาเข้าไปในระบบเล็กน้อยแล้วเปิดวาล์วอีกครั้งหนึ่ง

-          เดิน Compressor

-          ค่อย ๆ เปิดวาล์วที่ควบคุมน้ำยาซึ่งอยู่ในสถานะก๊าซ อัดน้ำยาเข้าระบบ สังเกตดูเข็มวัดความดันทั้งทางด้านแรงดันสูงและทางด้านแรงดันต่ำให้ไดความดันตามเกณฑ์

-          ปิดวาล์วเมื่อความดันในระบบทั้งด้านความดันสูง และความดันต่ำได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้

-          ตรวจหารอยรั่วที่อาจจะเกิดขึ้นกันระบบ

  

  1. 2.       การบรรจุสารทำความเย็นเข้าทางท่อของเหลว

 

ขั้นตอนการบรรจุสารทำความเย็น

-          ถอดปลายสายกลางของเกจวัดความดันออกจากเครื่องปั๊มสุญญากาศแล้วต่อเข้ากับท่อน้ำยา

-          เปิดวาล์วท่อน้ำยา

-          ใช้น้ำยาในท่อไล่อากาศที่ติดค้างอยู่ภายในสายกลางของเกจวัดควมดัน โดยคลายปลายสายเล็กน้อยปล่อยให้น้ำยาในท่อไล่อากาศออกให้หมดแล้วทำการใส่ให้แน่นอย่างเดิม

-          ปิดวาล์วท่อน้ำยาที่อยู่ใสถานะก๊าซแล้วเปิดวาล์วท่อน้ำยาในสถานะของเหลวแทน

-          เปิดวาล์วให้น้ำยาที่อยู่ในสถานะของเหลวไหลเข้าระบบสังเกตดูน้ำหนักของน้ำยาในถังที่มีการลดลงให้ไดตามเกณฑ์และต้องคอยควบคุมการปิด – เปิดของวาล์วให้ดี

-          ถ้าน้ำยาจากท่อไม่สามารถอัดเข้าระบบได้อีก เนื่องจากความดันในระบบเท่ากับความดันของน้ำยาในถัง ให้ใช้น้ำแข็งลูบโดยรอบท่อพักน้ำยาของระบบจะทำให้ความดันของน้ำยาในระบบลดลงและสามารถอัดน้ำยาเข้าระบบได้อีก

-          เมื่อน้ำยาได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้วให้ทำการปิดวาล์ว

-          ทำการทดลองเดินเครื่องทำความเย็น

 

ข้อควรระวัง

                ห้ามเดินระบบเครื่องทำความเย็นในขณะที่มีการอัดน้ำยาเหลวเข้าระบบด้านความดันสูงเพราะว่าความดันในระบบจะถูกอัดกลับเข้าท่อน้ำยาในการอัดน้ำยาเข้าระบบในสถานะก๊าซทางด้านความดันต่ำ และอย่าเปิดวาล์วท่อน้ำยาผิดปล่อยน้ำยาเหลวเข้าไปเป็นอันขาดเพราะว่าจะทำให้ลิ้นของ Compressor ชำรุด