การทำงานให้ง่าย ทำอย่างไรดี เราสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนางานของเราเองได้ หรือสามารถนำขบวนการเครือข่ายเรียนรู้มาช่วยในการทำงานได้ด้วย ทุกกระบวนการสามารถนำมาประยุกต์ ปรับใช้ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของแต่ละคน และทุกท่านสามารถปฏิบัติได้โดยง่าย