blog คืออะไร

  ติดต่อ

  บล็อก เป็นเสมือนสมุดบันทึกหรือไดอารี่ของแต่ละบุคคล  

บล็อก เป็นเสมือนสมุดบันทึกหรือไดอารี่ของแต่ละบุคคลที่เน้นการ “ให้” ทานที่เป็นความรู้แก่บุคคลอื่นผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยเน้นการบันทึกเป็นตัวหนังสือ รูปภาพ หรือ ไฟล์ข้อมูลต่างๆ ที่ใช้บรรจงแสดงความคิด ความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคการทำงาน อันนำมาซึ่งผลงานแห่งความสำเร็จต่างๆ ทีละเล็กละน้อย โดยนำเสนอหนึ่งหรือสองประเด็นต่อบันทึก และเขียนโดยสม่ำเสมอตั้งแต่วันละบันทึกจนถึงสัปดาห์ละบันทึก สะสมไปเรื่อยๆ ซึ่งเป็นเทคนิคการเขียนที่ทีมงานพบว่าจะสามารถสร้างจำนวนผู้อ่านประจำได้ดีกว่าการเขียนบันทึกอย่างไม่มีความสม่ำเสมอไม่ว่าบันทึกที่เขียนจะสั้นหรือยาวก็ตาม

และยิ่งไปกว่านั้น การเขียนบล็อกยังเป็นการแสดงความพร้อมที่จะ “ให้” พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสิ่งที่ผู้เขียนบล็อกจะ “ได้” รับกลับคืน คือ ยิ่งเขียนยิ่งสร้างความมั่นใจให้ตนเองในสิ่งที่ตนเองรู้ (Confidence) และยิ่งเขียนก็ยิ่งเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ตนเอง (Creditability) สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อการจัดการความรู้อีกเช่นกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาญจนา สัญญากุล

หมายเลขบันทึก: 30016, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:59:04+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)