Blog ! คืออะไร

Blog คือ เป็นเครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่ง ที่สามารถบอถึงความเป็นกันเอง โดยการได้ comment นั่นเอง

Blog ก็คือการบันทึกข้อความของตัวเอง ลงบนเว็บไซต์ โดยเนื้อหาของ blog นั้นจะครอบคลุมได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวส่วนตัว หรือเป็นบทความเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น เรื่องการเมือง  เรื่องกีฬา เรื่องธุรกิจ เป็นต้น จุดเด่นของบล็อกก็คือ ผู้เขียนบล็อก จะมีการแสดงความคิดเห็นของตนเองใส่ลงไปในบทความนั้น ๆ โดยบล็อกบางแห่ง จะมีอิทธิพลในการโน้มน้าวจิตใจผู้อ่านสูงมาก แต่ในขณะเดียวกัน บางบล็อกก็จะเขียนขึ้นมาเพื่อให้อ่านกันในกลุ่มเฉพาะ เช่นกลุ่มเพื่อน ๆ หรือครอบครัวตนเอง

มีหลายครั้งที่เกิดความเข้าใจกันผิดว่า Blog เป็นได้แค่ไดอารี่ออนไลน์ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไดอารี่ออนไลน์เปรียบเสมือน เนื้อหาประเภทหนึ่งของบล็อกเท่านั้น

จุดเด่นที่สุดของ Blog คือ เป็นเครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่ง ที่สามารถบอถึงความเป็นกันเอง โดยการได้ comment นั่นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางสาวนัญลักษณ์ สุขจุลความเห็น (0)