พยางค์เปิด-พยางค์ปิด ยิ่งคิดยิ่งสับสน

พยางค์เปิด-พยางค์ปิด ยิ่งคิดยิ่งสับสน

เมื่อนักเรียนได้พบคำว่า พยางค์เปิด-พยางค์ปิด เสียงพยัญชนะท้าย-เสียงพยัญชนะสะกดในข้อสอบหลายคนคงจะสงสัยว่าคืออะไรกัน ไม่เคยเรียนมาก่อนความจริงแล้วนักเรียนเคยเรียนมาแล้วทั้งนั้น

หน้าที่ของพยัญชนะนอกจากเป็นพยัญชนะต้นยังทำหน้าที่เป็นเสียงพยัญชนะท้ายหรือเสียงพยัญชนะสะกดของคำอีกอย่างหนึ่งด้วย เสียงพยัญชนะท้ายก็คือตัวสะกดนั่นเอง

ตัวสะกดในภาษาไทย มี ๙ มาตรา ดังนี้

แม่ ก กา คือพยางค์ที่ไม่มีตัวสะกด เช่น เธอ รู้ ดี

แม่ กก พยัญชนะที่เป็นตัวสะกด ได้แก่ ก ข ค ฑ

แม่ กง พยัญชนะที่เป็นตัวสะกด ได้แก่ ง

แม่ กด พยัญชนะที่เป็นตัวสะกด ได้แก่ ด จ ฉ ช ซ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส

แม่ กน พยัญชนะที่เป็นตัวสะกด ได้แก่ น ญ ณ ร ล ฬ

แม่ กบ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกด ได้แก่ บ ป พ ฟ ภ

แม่ กม พยัญชนะที่เป็นตัวสะกด ได้แก่ ม

แม่เกย พยัญชนะที่เป็นตัวสะกด ได้แก่ ย

แม่ เกอว พยัญชนะที่เป็นตัวสะกด ได้แก่ ว

พยางค์เปิด คือ คำที่มีไม่มีตัวสะกด หรือ ไม่มีเสียงพยัญชนะท้าย หรืออยู่ใน แม่ ก กา นั่นเอง

พยางค์ปิด คือ คำที่มีตัวสะกด หรือ มีเสียงพยัญชนะท้าย

เมื่อเข้าใจดีแล้ว ก็ลองทำข้อสอบค่ะ

๑. ข้อความต่อไปนี้มีเสียงพยัญชนะท้ายกี่เสียง

เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียง นกบินเฉียงไปทั้งหมู่

ตัวเดียวมาพลัดคู่เหมือนพึ่อยู่ผู้เดียวดาย

ก. ๕ เสียง ข. ๖ เสียง ค. ๗ เสียง ง. ๘ เสียง

เฉลย คำตอบที่ถูก คือ ข้อ ข มีทั้งหมด ๖ เสียง

ควรสังเกตว่า "ตัว" ไม่มีตัวสะกด ว เป็นรูปสระของสระ อัว

๒. ข้อใดเป็นคำพยางค์ปิดทุกคำ

ก. ฝนตกแดดออก

ข. วัวหายล้อมคอก

ค. สิบเบี้ยใกล้มือ

ง. ติเรือทั้งโกลน

เฉลย คำตอบที่ถูก คือ ข้อ ก

ข้อ ข.ค.ง. มีพยางค์เปิดที่ปะปนอยู่ ได้แก่ วัว เบี้ย ใกล้ มือ ติ เรือ (นักภาษาศาสตร์บางท่าน ให้คำที่ประสมด้วยสระเกิน อำ ไอ ใอ เอา เป็นพยางค์ปิด เพราะ อำ= อะ+ม ไอ ใอ= อะ+ย เอา= อะ+ว)

ไม่ใช่เรื่องยาก เรียนแล้วทั้งนั้น จริงไหมคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เติมความฟิต พิชิตข้อสอบความเห็น (2)

ิ่้รา่้ิย
IP: xxx.24.73.192
เขียนเมื่อ 

เรื่องของครูเขา

ฟิว
IP: xxx.4.222.207
เขียนเมื่อ 

เจ๋งฮ้ะ ขอบคุณครับ