คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เทคโนไหม่เร็วจัง
การเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับผู้มาเรียนรู้ทีหลัง คามไม่ค่อยทันเลย ต้องพยายามมากๆ กำลังจะพ้ฒนาตนเองให้ทันกับการเรียนรู้ใหม่ๆ  อาจจะช้าแต่ก็ต้องทำต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วันเพ็ญ(แม่สอด)ความเห็น (0)