เริ่มต้นรู้จัก Blog

ต่อจากนี้เราก็จะใช้ Blog ให้เป็นปมระโยชน์มากที่สุด

เริ่มต้นรู้จัก Blog

          ครั้งนี้ได้รู้จัก Blog ทำให้เราได้รู้สิ่งใหม่ๆเพื่อขึ้นมาหนึ่งอย่าแบบไม่น่าเชื่อ Blog  เลยละ ต่อไปเราก็นำเอา Blog ที่มี มาเขียนเป็นคำชมให้กับข้อความที่อ่านในอินเตอร์เน็ต ถ้าเมื่อก่อนนั้นไม่สามารถจะเขียนวิภาควิจารณ์ได้เลย เพราะไม่ทราบจะไปเขียนที่ไหน แต่ตอนนี้มี Blog

แล้ว จึงทำให้เราเขียนข้อสังสัยถามเพื่อนหรือเขียนชมเพื่อนก็ได้  ต่อจากนี้เราก็จะใช้ Blog ให้เป็นปมระโยชน์มากที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางสาว สาลีรัตน์ คงสาลีความเห็น (0)