วัตถุประสงค์ของ Blog

บล็อกแต่ละบล็อกจะมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน (^^)

               บล็อกแต่ละบล็อกจะมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เช่น

-บล็อกที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้

-บล็อกด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

-บล็อกด้านการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ส       เป็นต้น ...

                  การสร้างจุดยืนของบล็อกเช่นนี้ และมีการเขียนที่เป็นประจำสม่ำเสมอ จะทำให้บล็อกเป็นที่น่าสนใจติดตามจากผู้อ่านมากมาย  แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนแต่ละคนอาจจะมีความรู้ความถนัดในหลากหลายด้าน การจะนำความรู้ทั้งหมดมาเขียนในบล็อกเดียวอาจทำให้การแยกแยะความรู้เป็นไปด้วยความลำบาก ทำให้หาแก่นความรู้ได้ยาก และสำหรับผู้อ่านแล้วก็อาจจะยากในการติดตามอ่าน ดังนั้น สำหรับผู้เขียนหนึ่งคน ความสามารถของระบบในการสร้างบล็อกได้มากกว่าหนึ่งบล็อก เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ทีแตกต่างกัน น่าจะเป็นฟังก์ชันการทำงานที่น่าสนใจ...

 

----------------------------------------------

*~+ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ +~*

รังสิมันต์  นรารัตน์วงศ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เมธานันต์ ศรีปานความเห็น (0)