เดิมทีแล้วข้าพเจ้าเป็นคนที่เกลียดการออกกำลังกาย คิดอยู่เสมอว่า “กินแล้วก็นอนเฉย ๆ ก็มีความสุขดีอยู่แล้ว  ทำไมจะต้องไปทำอะไรให้มันลำบากร่างกายตัวเองด้วย”   แต่วันหนึ่งความคิดของข้าพเจ้าก็เปลี่ยนไป  เมื่อถูกเพื่อนเรียกว่า “ไอ้หมูตอน” ทำให้ข้าพเจ้าคิดที่จะลดน้ำหนัก  จึงเริ่มออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยาน  ว่ายน้ำ  เดินแทนการนั่งรถ  แต่กีฬาข้าพเจ้าชื่นชอบมากที่สุดคือ  การวิ่งระยะไกล

  

การฝึกวิ่งระยะไกล   การวิ่งระยะไกล  หมายถึงการวิ่งที่มีระยะทางเกิน 3,000 เมตร 

วิธีการฝึก( how)

                ในการฝึกการวิ่งระยะไกลนั้น  เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า  การที่เราจะวิ่งอย่างต่อเนื่องในระยะทางที่ไกลนั้น  เราจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงโดยข้าพเจ้ามีวิธีการฝึกดังต่อไปนี้

  1. ทดสอบสมรรถภาพของร่างกายโดยการวิ่งให้ได้ระยะทางมากที่สุดเท่าที่สามารถทำได้
  2. วางโปรแกรมการวิ่ง  โดยการวิ่งควรจะมีความหนักและเบาในการวิ่งที่แตกต่างกัน ซึ่งโดยปกติแล้วข้าพเจ้าจะซ้อมในตอนเย็นคือ

       วันแรก          วิ่งระยะใกล้ ๆ ไม่เร่งจังหวะในการวิ่งเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

       วันที่สอง       เพิ่มระยะการวิ่งให้ไกลกว่าเดิมเป็นเท่าตัว

       วันที่สาม       พักผ่อนอาจมีการวิ่งระยะใกล้ ๆ บ้าง

                แล้วก็กลับไปเริ่มในวันแรกใหม่  ซึ่งต้องมีการเพิ่มระยะทางในการซ้อมมากขึ้นในการเริ่มรอบใหม่ของโปรแกรมการฝึกซ้อม 

  3. ทดสอบการวิ่งเช่นเดียวกับข้อที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการฝึก

      

สวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์(สระพลาสติก) 

   

บึงแก่นนคร  สถานที่ฝึกซ้อมอีกที่หนึ่ง

ผลการฝึก (outcome)

                หลังจากที่ข้าพเจ้าได้ฝึกซ้อมการวิ่ง  เป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน  พบว่าสามารถวิ่งได้ในระยะทางที่ไกลมากขึ้น  ความเหนื่อยลดน้อยลง  ฟื้นตัวจากความเหนื่อยล้าได้เร็วขึ้น  และรู้สึกถึงการมีสุขภาพที่ดีขึ้น  โดยวัดจากการเดินขึ้นตึกเรียนโดยไม่ใช้ลิพท์(ชั้น 6 )แล้วเหนื่อยน้อยลง  สามารถเข้าร่วมวิ่งแข่งขันแล้วเข้าเส้นชัยตามกำหนดเวลาเป็นต้น

               

วิ่งเข้าเส้นชัยภายในกำหนดเวลา(ได้เหรียญที่ระลึก)

  ข้อคิดที่ได้จากการฝึกวิ่งระยะไกล

-          เราต้องรู้จักที่จะเอาชนะใจตัวเอง  เพราะการวิ่งช่วงแรกเราจะรู้สึกเหนื่อยมากแต่นั่นเป็นแค่ใจของเราที่คิดว่าเราทำไม่ได้  ดังนั้นต้องถามตัวเองอยู่เสมอเมื่อเหนื่อยว่า “เราเหนื่อยจริงเหรอ  เราทำได้ดีกว่านี้ไหม?  “ทำไมเราทำไม่ได้ ?”  จะทำให้วิ่งได้มากขึ้น

-          เราต้องมีวินัยในตัวเองในการฝึกซ้อม  เพราะเมื่อฝึกในระยะแรกจะเกิดความเมื่อยล้าก็จะรู้สึงว่า  "อ๊ะ วันนี้เหนื่อยแล้ว  ไม่วิ่งดีกว่า"  ซึ่งเมื่อเว้นช่วงของการฝึกไปจะทำให้ไม่อยากวิ่ง 

-          ได้รู้จักการวางแผน  เพราะในการแข่งขันการวิ่งระยะไกลนั้นจะต้องมีการศึกษาเส้นทางการวิ่ง  วางแผนว่าเมื่อไหร่จะวิ่งหนัก  เมื่อไหร่จะเบา

รองเท้าวิ่ง

เอกสารอ้างอิง

http://www.thairunning.com/techinque_marathon.htm

http://www.healthcorners.com/2007/article/showArticle.php?category=runforhealth&id=965

http://www.patrunning.info/show.php?Category=board&No=102624

http://www.doctor.or.th/node/4967

บันทึก 12 กันยายน 2552