หน่วยของข้อมูล


           เวลาที่เราไปเลือกซื้อคอมพิวเตอร์  สิ่งหนึ่งที่ต้องนำมาพิจารณาเสมอก็คือ  RAM  และฮาร์ดดิสก์  ว่ามีขนาดเท่าใด  บางเครื่องก็แรม 2 จิ๊ก(บางคนก็ว่ากิ๊ก) ฮาร์ดดิสก์ 320 จิ๊ก  แล้วคำว่า จิ๊กหรือกิ๊กมันเป็นอะไรกันแน่  จริง ๆ แล้วมันคือหน่วยของข้อมูล ซึ่งเรียงลำดับขนาดจากน้อยไปหามาก  ดังนี้ค่ะ 

 1.  บิต (Bit) หมายถึง  หน่วยของข้อมูลที่เล็กที่สุด

 2.  ไบต์ (Byte) หมายถึง  หน่วยของข้อมูลที่นำบิตมารวมกันจำนวน 8 บิต รวมกันเป็น

      ตัวอักษร 1 ตัว

 3.  กิโลไบต์ (Kilobyte) หมายถึง  ข้อมูลที่มีขนาดเท่ากับ 1,024 ไบต์

 4.  เมกะไบต์ (Megabyte) หมายถึง  ข้อมูลที่มีขนาดเท่ากับ 1,024  กิโลไบต์

 5.  จิกะไบต์ (Gigabyte) (หรือที่เรียกกันว่าจิ๊กหรือกิ๊กนั่นแหละค่ะ) หมายถึง  ข้อมูล

      ที่มีขนาดเท่ากับ 1,024  เมกะไบต์

 6.  เทราไบต์ (Megabyte) หมายถึง  ข้อมูลที่มีขนาดเท่ากับ 1,024  กิกะไบต์

          จริง ๆ แล้วมีหน่วยที่ใหญ่กว่านี้อีกนะคะ  ว่ากันว่าตอนนี้ฮาร์ดดิสก์มีขนาดใหญ่ถึง 4 เทราไบต์แล้ว  (จะบันทึกอะไรกันนักกันหนา)  แต่ว่าราคาก็ยังคงแพงอยู่ค่ะ