ผลการอนุมัติงบประมาณการอบรม โครงการ การยกร่างคำขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

ยินดี ยินดี
         ตามที่ศูนย์บริการวิชาการได้ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อจัดอบรมโครงการ การยกร่างคำขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร ในวันที่ 30 มิถุนายน 2549 นั้น บัดนี้ได้รับการอนุมัติจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 39,000 บาท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ความเห็น (1)

พิชัย
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

หนู ว่างเมื่อไหร่ เขียนต่อด้วย จะมีสื้อสามารถKM-KKUแจกเร็วๆนี้ 

        พิชัย   คลิก http://gotoknow.org/pichai3