Internation Clean Up สร้างจิตสำนึกเด็กไทย


มนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วจะต้องพัฒนาให้เขาเป็นคนดีและมีคุณภาพ

   วันที่ 9เดือน9ปี9เป็นวันที่รัฐบาลรณรงค์ให้คนไทยมีจิตสำนึกถึงสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เมื่อคนไทยมีจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติเมื่อนั้นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจเกิดขึ้นความรักความสามัคคีย่อมเกิดขึ้นต่อคนในชาติ

  ในเดือนกันยายนของทุกปีถือว่าเป็นวัน Internation  clean up  ทุกประเทศในโลกต่างถือว่าเป็นเดือนแห่งการรักษาความสะอาดของสิ่งแวดล้อมโลกไม่ว่าจะเป็นแม่นำ  ลำคลอง ทะเล หรือแหล่งต่างๆที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

   ในวันอันเป็นมหามงคลเพื่อฉลองแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 9/9/9  เยาวชนตัวน้อยๆอายุ 8-9 ปีได้ร่วมกันเข้าร่วมโครงการ Clean up The Beach ที่หาดทรายแก้ว อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช  โครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากครูชาวต่างชาติได้ต้องการนำจิตสำนึกปลูกฝังเยาวชนให้ตระหนักถึงสภาวะสิ่งแวดล้อมจากการสังเกตพฤติกรรมในกิจกรรมที่แสดงออกดังกล่าวได้เห็นถึงความตั้งใจความรักในธรรมชาติและความผูกพันกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของครูชาวต่างชาติเหล่านั้นอย่างแท้จริงทุกคนมุ่งมั่นทำงานอย่างพิถีพิถันโดยกิจกรรมเน้นการเก็บขยะที่เกิดจากน้ำมือของมนุษย์พวกวัตถุสังเคราะห์ทั้งหลายเช่น พลาสติก กระป่องขวด ซึ่งเกิดจากการขาดจิตสำนึกของคนไทยในการร่วมมือกันอนุรักษ์สภาพแวดล้อม

    คุณครูเหล่านี้ได้นำนักเรียนประถมศึกษาเก็บขยะโดยไม่เหน็ดเหนื่อยตั้งแต่เช้าจนเกือบบ่าย โดยไม่กลัวความร้อนจากแสงแดดแต่อย่างใดพวกเขาทั้งหกชีวิตไม่คำนึงถึงความร้อนความลำบากด้วยสีหน้าที่แสดงถึงความสุขที่ได้ทำกิจกรรมและนำนักเรียนตัวน้อยๆก้าวเดินเก็บขยะอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย จนกระทั่งกิจกรรมสำเร็จอย่างน่าภูมิใจทั้งครูและนักเรียน

    จนมีคำถามเกิดขึ้นในใจว่าทำไมครูต่างชาติเหล่านี้จึงมีการแสดงออกที่ต่างจากคนไทยเช่นนี้ทำไมพวกเขาจึงรักในสภาพแวดล้อมอย่างแท้จริงโดยไม่มีการเสแสร้งทำไมพวกเขาอยากที่จะถ่ายทอดจิตสำนึกนี้ลงสู่เยาวชนไทย

   คำตอบก็คือเมื่อได้ศึกษาจากบทความของดร. สกุลรัตน์ กมุทมาส  แล้วพอสรุปได้ว่าหลักสูตรในการพัฒนาระบบการศึกษาที่ดีของชาวต่างชาติ เช่นอมริกา อังกฤษ หรือประเทศที่มีความเจริญทั้งหลายนั้นมีการวางแผนอย่างเป็นระบบขั้นตอนและตรงตามความต้องการของประชาชนท้องถิ่นสังคมพลเมืองทำให้ได้คนที่มีคุณภาพเช่นตัวอย่างหลักสูตรในอมริกา เขาได้วางแผนตั้งแต่อยู่ในท้องจนคลอดและเติบโตเป็นผู้ใหญ่เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลรักษาเป็นอย่างดีโดยยึดนโยบายหลักที่ว่า"มนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วจะต้องพัฒนาให้เขาเป็นคนดีและมีคุณภาพให้ได้ "  ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงให้ความสำคัญในเรื่องคุณธรรม เรียนรู้และวิเคราะห์ได้ว่าอะไรดีตั้งแต่เกิดเรียกว่าวิชา value Judgement เป็นการศึกษาที่ว่าด้วยเรื่องคุณค่าและการรู้จักตระหนักว่าสิ่งไหนดีหรือชั่ว   เช่นโทษของการไม่แปรงฟัน รู้จักกฎจราจร   รู้จักเคารพผู้อื่น  การทำงานเป็นกลุ่มและคิดอย่างฉลาดตามวิถีประชาธิปไตยรู้จักกล่าวคำว่าสวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ ติดปาก เข้าคิวมีวินัยให้โอกาสผู้อื่น  ทุกวิชาปลูกฝังในเรื่องของความซื่อสัตย์ ยุติธรรม  อดทนอดกลั้น การช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนของครูจึงเน้นนวัตกรรมการเรียนเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ตามเป้าประสงค์ของหลักสูตรเน้นการสอนเพื่อให้เด็กได้นำความรู้สู่การปฏิบัติที่ติดตัวผู้เรียนไปตลอดชีวิตนั่นคือชีวิตที่บ้านกับชีวิตในโรงเรียนเป็นเรื่องเดียวกัน

     จากการนำครูต่างชาติมาสอนในนักเรียนไทยจึงมีส่วนดีเนื่องจากครูเหล่านี้จะได้นำส่วนที่ดีมาปลูกฝังสู่เด็กไทยโดยดูการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ มีประโยชน์และเป็นไปได้ในชีวิตประจำวันนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและมีความเก่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการศึกษา ที่ว่า  ดี เก่ง มีสุข อย่างแท้จริง

   สำหรับประเทศไทยนั้นการที่รัฐมุ่งพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาคนนั้นในเมื่อคนส่วนใหญ่ที่ดำเนินการในรื่องนี้หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังขาดคุณสมบัติดังกล่าวและตัวผู้นำนโยบายไปปฏิบัติโดยตรง  ซึ่งหมายถึงครูผู้สอน หรือบุคลากรทางการศึกษาทั้งหลายยังขาดคุณสมบัติและขาดการพัฒนาตัวเองแล้วจะไปพัฒนาหรือสอนให้ผู้อื่นทำตามได้อย่างไรเปรียนเสมือนเรือ่งแม่ปูกับลูกปู

     สังคมคงต้องปล่อยให้แนวคิดแบบเดิมๆค่อยๆจางหายไปจากสังคมและสร้างบุคลากรกลุ่มใหม่ที่ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมเช่นที่สังคมต้องการขึ้นมาใหม่เหมือนเป็นการใช้น้ำดีมาไล่น้ำเสียเมื่อนั้นสังคมไทยก็จะได้รับการพัฒนาอย่างแน่นอนถึงแม้จะต้องใช้เวลาอีกยาวไกลก็คงต้องดำเนินการอีกต่อไปแม้ว่าจะใช้เวลานานเพียงใดก็ตาม

หมายเลขบันทึก: 296037เขียนเมื่อ 9 กันยายน 2009 22:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มีนาคม 2012 14:40 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี