นิทรรศการศึกษาธิการสัญจร ครั้งที่ 4

นครศรีฯ แก้จน
เมื่อวันที่  13-14  พฤษภาคม  2549  ได้มีโอกาสไปร่วมจัดนิทรรศการศึกษาธิการสัญจร  ครั้งที่  4  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  จังหวัดสงขลา  ซึ่งนำทีมโดยท่าน  ผอ.วิมล  วัฒนา  และท่านรองฯ เกษร  ธานีรัตน์ รู้สึกตื่นเต้นมากที่เป็นการนำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องการจัดการความรู้  (KM)  ครั้งยิ่งใหญ่  เป็นครั้งแรก  ซึ่งมีเวลาในการจัดทำเพียง  2  วัน  (10 -  11  พ.ค.  2549)  ซึ่งทีมงานได้ร่วมกันออกแบบนิทรรศการ  และแผ่นพับเพียงครึ่งวัน  เพราะต้องรีบนำส่งโรงพิมพ์เพื่อให้เสร็จทันที่จะต้องนำไปจัด  ในวันที่  12  พ.ค.  2549  เพราะจะมีพิธีเปิดในวันที่  13  พ.ค.  2549  โดย  ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ผลที่ได้รับในการจัดครั้งนี้ทีมงานเราได้มีโอกาสต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายจาตุรณต์  ฉายแสง  และท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา  ท่านผอ.สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  นายสมบัติ  สุวรรณพิทักษ์  และท่านผู้ใหญ่หน่วยงานต่างๆ  มากมาย  ได้รับคำชมจากท่านผู้ใหญ่  และได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมมากมาย  จนแผ่นพับเราทำไป  1,000  แผ่นไม่พอแจก  และได้มีหนังสือพิมพ์หลายฉบับได้นำไปลงพิมพ์เผยแพร่  ทีมงานรู้สึกภูมิใจในผลงานครั้งนี้เพราะเป็นที่พึงพอใจของผู้ใหญ่  พวกเราสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุด  เพื่อจะจัดการความรู้เพื่อแก้จนให้ประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายวิชม  ทองสงค์  ที่ทุ่มงบประมาณมหาศาลให้กับ  กศน.นครศรีธรรมราช  และภาคีเครือข่าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยอมรับว่าต้องการแนวร่วม Kmความเห็น (1)

คนพอมีพอกิน
IP: xxx.143.162.193
เขียนเมื่อ 
ชอบมากเลยครับเรื่องการจัดการความรู้เพื่อแก้จน  เป็นเรื่องที่มีประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้กับทุกคนและจัดการความรู้ได้ทุกเรื่อง  อยากให้จัดนิทรรศการในจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้าง(หากเป็นไปได้)เพื่อให้ประชาชนทั่วไปจะได้เข้าใจเรื่องการจัดการความรู้