อบรมเรื่อง “การสร้างทัศนคติเชิงบวก” ด้วยภาพยนตร์เรื่อง “ม้าลายหัวใจเร็วจิ๊ดด...”

จะทำอย่างไรให้พนักงานมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและสร้างแรงบันดาลใจให้มีกำลังใจในการทำงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

   

 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา (วันที่ 2 กันยายน 2552) ผมได้มีโอกาสใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อในการฝึกอบรมอีกครั้ง โดยครั้งนี้ไม่ใช่โครงการของผมโดยตรง แต่เป็นการฝึกอบรมให้แก่พนักงานสถานี ที่ทำหน้าที่ให้บริการผู้โดยสารที่สถานี เช่น การขายตั๋ว การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร เป็นต้น  เมื่อเดือนที่แล้วเจ้าของโครงการฝึกอบรมด้านปฏิบัติการสถานีได้มาปรึกษาผมว่าจะมีการอบรมทบทวนให้แก่พนักงานสถานีจำนวน 200 กว่าคน ที่กำลังทำงานอยู่ โดยมีโจทย์อยู่ว่า จะทำอย่างไรให้พนักงานมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานให้แก่องค์กร ทำอย่างไรจึงจะสร้างแรงบันดาลใจให้มีกำลังใจในการทำงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ผมก็เลยขายไอเดีย ที่เคยทำให้กับพี่เลี้ยงพนักงานควบคุมรถไฟฟ้า คือใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อในการอบรม แต่เลือกใช้หนังที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ ซึ่งผมก็เสนอไปหลายเรื่อง เช่น เรื่อง BUG’S LIFE, ANTZ ,YES MAN, RACING STRIPES เป็นต้น สุดท้ายมาลงเอยที่ RACING STRIPES (ม้าลายหัวใจเร็วจิ๊ดด..) เราวางแผนกันไว้ว่าจะจัดอบรมกัน 8 รุ่น รุ่นละ 20-25 คน โดยรุ่นแรกผมจะทำหน้าที่เป็นคนนำกิจกรรมเป็นให้ดูเป็นตัวอย่างให้กับทีมงานก่อน แล้วรุ่นต่อๆ ไปก็จะให้เจ้าของโครงการและคนอื่นๆ แสดงฝีมือกันต่อ เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการสอนนี้ด้วยตนเอง

 

  วิธีการอบรมผมก็ใช้ตามที่เคยทำมาก่อนหน้านี้ (รายละเอียดดูได้ที่ Link http://gotoknow.org/blog/attawutc/286837 , http://gotoknow.org/blog/attawutc/216929)

 

จากกิจกรรมดังกล่าวผมมีตัวอย่างเนื้อหา บรรยากาศ มาให้ดูตามภาพข้างล่างนี้

     

หลังจากที่ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและมีเนื้อหาสรุปออกมาแล้ว ผมจะให้ตัวแทนหัวหน้าห้องและผู้ช่วย ทำการรวบรวมเนื้อหาทั้งหมด สรุปให้กับทุกคนรวมทั้งผมด้วยดังนี้


สรุปเนื้อหาจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม

            ถ้าม้าลายเปรียบเสมือนกับพนักงาน ที่มีความตั้งใจจะทำความฝันและพัฒนาตนเองไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ โดยที่ม้าลายก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเป็นม้าแข่ง มันรู้แต่เพียงว่า  “ถ้ามันวิ่งได้มันก็จะลงสนามแข่งขันได้” ความตั้งใจที่จะลงแข่งวิ่ง ทำให้มันพยายามฝึกฝน พัฒนาฝีมือ และลองผิดลองถูกจะทำให้มันได้รับโอกาสเข้าแข่งขัน โดยมีเพื่อน ๆ เป็นผู้ฝึกสอน ฝึกฝนเทคนิคต่าง ๆ และได้รับกำลังใจจากเพื่อนๆ แม้จะต้องล้มลุกคลุกคลานและกลับมาเป็นผู้ชนะได้ในที่สุด โดยที่มันไม่เคยลืมผู้มีพระคุณของมันเลยนั้นก็คือเพื่อนของมันทุกตัว

            ชีวิตในการทำงานของคนทุกคน ก็เริ่มต้นไม่แตกต่างไปจากม้าลาย ถ้าเรารู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม เปิดใจยอมรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาตนเองหมั่นฝึกฝนตนเองไม่เบื่อหน่ายกับการแก้ปัญหา ถ้าเราเข้าใจถึงเป้าหมายขององค์กรและปฏิบัติให้เป็นในทิศทางเดียวกันทั้งตัวเราและองค์กรก็จะประสบกับความสำเร็จได้เพราะองค์กรจะมั่นคงและเติบโตได้ก็ต้องมีพนักงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพนักงานขาดความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกัน ถ้าเราทุกคนตั้งใจและทุ่มเทความสำเร็จขององค์กรและความเป็นผู้นำในการให้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ดีที่สุดก็จะเกิดขึ้นได้

            เนื้อหาของภาพยนต์เรื่องนี้ สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้หรือซึ่งในเรื่องจะสอนให้เรารู้จัก

- วางเป้าหมายของชีวิต

- ใช้ความอดทนหมั่นฝึกฝนเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้

- ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

- ฝึกฝนตนเองเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

ความสำเร็จทุกอย่างเกิดขึ้นได้จากความสามัครคี ร่วมมือร่วมใจกัน

- ความมีน้ำใจทำให้เรามีเพื่อนแท้

การอดทนต่ออุปสรรต่างๆ จะทำให้เราเป็นที่ยอมรับของคนรอบข้าง

  รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง                  

1. การรู้จักตนเอง   การเริ่มต้นที่จะทำอะไรก็ตามต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนว่าตัวเราชอบแบบไหนและรักในสิ่งที่จะทำหรือไม่

2.  มีทัศนคติต่อตัวเอง ,การงานในด้านบวกและเปลี่ยนจากการดูถูกให้เป็นแรงผลักดัน   เมื่อมีคนดูถูกหรือคิด

3.  ความพยายาม   ไม่มีอะไรยากเกินกว่าที่จะทำได้ถ้าเรามีความพยายาม

4. ทำให้ได้มากกว่าที่คนอื่นคาดหวัง  เพราะถ้าทำได้จะผลดีกับตัวของเราเองและเราจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองเพิ่มขึ้นอีกว่าเราก็ทำได้

5.  การเป็นพี่เลี้ยงที่ดี  เมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามาเราควรให้คำแนะนำและเป็นแบบอย่างที่ดีให้

6.  มีความเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น  เมื่อเรารู้จักตนเองแล้วเราควรรู้จักผู้อื่นรวมทั้งทำความเข้าใจและใส่ใจคนรอบข้างด้วย

7.  ความรักความผูกพัน  เมื่อเราทำงานด้วยกันเข้าใจกันรู้ใจกันก็จะทำให้เกิดความรักความผูกพันและจะทำให้การทำงาน

8. ในแต่ละวันไม่น่าเบื่อและสนุกกับการมาทำงาน

9.  ความเมตตา เช่น ถ้าเราเห็นผู้โดยสารเป็นลมก็ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วแจ้งญาติหรือถ้าอาการหนักก็แจ้งโรง พยาบาลให้มารับ หรือถ้าเห็นเพื่อนมีเรื่องเดือดร้อนหรือต้องไปต่างจังหวัดด่วนเราก็สามารถให้เพื่อนแลกตารางทำงานได้

10.  ความสำเร็จ  ถ้านำทุกๆข้อมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เราก็จะประสบความสำเร็จ

11.  ความอดทน  เราจะต้องมีความอดทนต่อแรงกดดันรอบข้างและนำความรู้สึกนั้นมาเป็นแรงผลักดันเพื่อให้ทำได้ดีมาก ขึ้นกว่าเดิม 

12.  ฟังคำเตือนและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  ถ้ามีใครมาเตือนเราแสดงว่าคนนั้นยังมีความรู้สึกดีๆกับเราดังนั้นเราควรนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองเพื่อปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น

13.  มีสติและสมาธิอยู่เสมอ เพื่อป้องกันความผิดพลาด

14.  ความสามัคคีและการทำงานร่วมกันเป็นทีม   เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อทำงานอยู่ที่เดียวกันควรให้ความร่วมมือกันเพื่อจะได้ทำงานด้วยกันอย่างสนุกและมีความสุข

15.  การสร้างแรงจูงใจ เช่น เวลาเราเหนื่อยๆก็คิดว่าใกล้ปลายปีแล้วเราจะได้โบนัสแล้วจะได้รู้สึกมีกำลังใจมากขึ้น

16.  การกระทำสำคัญกว่าคำพูด  ไม่มีอะไรดีกว่าการลงมือทำถ้าพูดแล้วทำไม่ได้หรือไม่ได้เป็นคนทำก็อย่าพูดจะดีกว่า

17.  ความรอบคอบ  เพื่อป้องกันการผิดพลาดเราควรตรวจสอบและตรวจทานรวมทั้งทวนคำสั่งในทุกๆครั้ง

18.  มีความมุ่งมั่นในจุดหมายของตน  เมื่อเรามีจุดหมายที่จะทำอะไรก็ตามเราก็ต้องมุ่งมั่นที่จะทำให้ได้เพื่อตัวของเราเอง

19. การฝึกฝน  เราจะต้องหมั่นฝึกฝนและปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชำนาญในงานที่เราทำ

ถ้าพวกเราเก็บเกี่ยวเนื้อหาสาระของภาพยนต์เรื่องนี้และนำไปปรับให้กับการทำงาน ก็คงจะทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพทั้งกับตัวเราเองและบริษัท

 ตอนที่นำหนังเรื่องนี้มาทำกิจกรรม พวกเราคิดว่าเนื้อหาคงออกมาไม่เท่าไหร่ แต่จากเนื้อหาที่ผู้เข้าร่วมอบรมได้สรุปมา พบว่ามีการจุดประกาย เชื่อมโยงออกไปอย่างหลากหลายเป็นอย่างมาก และแต่ละคนก็สามารถอธิบายเนื้อหาที่ได้เขียนไว้ได้อย่างพรั่งพรูและออกมาจากใจ ทำให้ผมอดปลื้มไม่ได้กับ Output ที่ได้มาในครั้งนี้ แต่อย่าเพิ่งวางใจ ดังนั้นก่อนจะจบการอบรมผมจึงได้ทำข้อตกลงกับผู้เข้าอบรมไว้ว่า ขอให้นำเอาองค์ความรู้ที่พวกเราช่วยกันคิดออกมานี้ ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมด้วย ซึ่งนั่นคือ Outcome ที่ต้อง Follow up ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ความเห็น (2)

  • แอบมาดูภาพยนตร์ที่น่าสนใจด้วยคน
  • ขอบคุณค่ะ
เขียนเมื่อ 

ตามมาขอบคุณค่ะ ที่แวะไปเยี่ยมที่บล็อกค่ะ

สบายดีไหมค่ะ

ได้ไปงานจิบน้ำชาไหมค่ะ