เดือนตรวจ QA

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เดือนนี้ได้มีโอกาสและรับเกียตริจากหลายมหาวิทยาลัยไปตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ดีใจมากที่คณาจารย์เริ่มใช้คำสำคัญด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่จริงคณาจารย์หลาย ๆ ท่าน โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาเอกชนให้ความสำคัญมาก ทั้งนี้เพราะ input ในระบบไม่เป็นไปตามเกณฑ์

สิ่งที่หนึ่งอยากเห็นต่อก็คือ การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นคำสำคัญไม่ว่าจะเป็น problem based learning ทำอย่างไร อยากได้ข้อมูล how to implement ทั้งนี้เพราะแต่ละศาสตร์มีวิธีการไม่เหมือนกัน อยากรู้ข้อจำกัดในการ implement เพราะเชื่อแน่ว่าวิธีการนำไปสู่การปฏิบัติแตกต่างกัน

ไม่อยากได้ข้อมูลว่าวิธีการนี้ดีมาก ไม่มีข้อจำกัด ดิฉันอ่านพบงานวิจัยด้านการศึกษา เกือบทุกฉบับมักจะสรุปว่าเทคนิคนี้ดีอย่างไร เป็นไปตามงานวิจัยก่อนหน้าอย่างไร ทำให้สงสัยว่า ถ้าระบบดีไม่มีข้อจำกัดทำไมข้อทำงานวิจัยอีก ในเมื่อมันสรุปไปแล้ว

ทั้งทีจริง ๆ มันมีประเด็นหลากหลายที่นำไปสู่การปฏิบัติที่แตกต่างกัน แต่ไม่ค่อยมีงานวิจัยสนับสนุน อีกทั้งการตั้งโจทย์ปัญหาก็เป็นประเด็นหลัก การจัดการเรียนการสอนสามารถตอบโจทย์ปัญหาได้หมดหรือไม่ หรือมีการจำลองสถานการณ์อย่างไร สิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ควรมีการกล่าวถึง

นักการศึกษาหลาย ๆ คน หรือ นักบริหาร นักกลยุทธ์ มักนำระบบต่าง ๆ ที่ต่างประเทศทำแล้วประสบความสำเร็จ แต่ระบบเหล่านั้นเมื่อมาใช้กับประเทศไทย ล้มเหลวเกือบหมด เพราะวัฒนธรรมต่างกัน วิธีการนำไปสู่การปฏิบัติ ขาดการวางแผนที่รอบครอบ

เช่น กัน KPI กำหนดอย่างไร สถาบันการศึกษาก็ประเมินผ่านทั้งสิ้น

ดังกล่าวมีคำกล่าวว่า "เรามีสถานศึกษาที่ดีเลิศ แต่การศึกษาของชาตล้มเหลว" แล้ว KPI เหล่านั้นบอกอะไรเรา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลียนเรียนรู้ KU QA and KMความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ลุงเอก ท่านออกทีวี วานก่อนโน้นว่า หลายหน่วยงาน ทำเฉพาะ KPI กำหนดครับ หากไม่มีใน KPI ไม่ทำครับ