คุณอำนวยจะช่วยสมาชิกฐานอย่างไร

คุณอำนวย
หลักสูตรการเรียนรู้มีอยู่กับตัวท่านแล้วเพียงแต่ให้ท่านจัดความรู้ให้เป็นระบบแล้วบันทึกความรู้นั้น ๆ สั้นๆ แต่มีค่า่และความหมาย อธิบายกิจกรรมได้ แยกเีรียนเป็นเรื่อง ๆ สงสัยให้ถามคุณอำนวยคุณอำนวยจะไปเยี่ยมทุกคนและตรวจการบันทึกให้ทุกๆ สัปดาห์เสนอแนะแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่พบเจอเพื่อให้รู้และเข้าใจ KM

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฐานการเรียนรู้บ้านไพลความเห็น (0)