การป้องกันการบาดเจ็บทึคอขณะขับรถ

บาดเจ็บที่คอ

มีคนส่งต่อมาให้แต่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆ คนที่ขับรถ

http://gotoknow.org/file/chulee/view/401013 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลียนเรียนรู้ KU QA and KMความเห็น (0)