วันนี้เจอแฟ้มผู้ป่วยท่านหนึ่ง มาตรวจ วันที่ 15 พ.ค 49 แต่ไม่ได้มีการส่งตรวจจากห้องบัตร เพราะ ได้ไปเอาแฟ้มที่ตึก  มาตรวจ หู คอ จมูก ที่แพทย์ทัตเทพเอง  และมีนัดวันที่ 19 พ.ค.49 โดยในวันนั้นไม่มีค่ารักษาใดๆเกิดขึ้น  เมื่อนำแฟ้มมาบันทึก รหัสโรคจึงทำบันทึกไม่ได้ เพราะข้อมูลนี้ไม่มีในโปรแกรม จึงต้องแจ้งโอ๋ให้ทำเพิ่มในฐานข้อมูล แต่ทำไม่ได้แล้ว

จึงขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยว่า หากท่านต้องการตรวจที่ไหนโดยถือแฟ้มไปเองอย่าลืมให้ห้องบัตรส่งตรวจและอนุมัติสิทธิให้ก่อนนะคะ ไม่งั้นจะเป็นเช่นนี้ ไม่มียอดผู่ป่วยมา และไม่มีสถิติแพทย์ที่ตรวจด้วย

และหากท่านเปลี่ยนใจไม่ได้ตรวจ ก็ต้องแจ้งแผนกนั้น ให้ทำยกเลิก Visit นั้นเสียด้วยนะค๊ะ ไม่งั้นจะทำให้กลาย เป็นค่าว่าง ในยอดแผนกและสถิติผู้ป่วยที่มารับบริการก็จะผิดด้วยนะค๊ะ