การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ครูอิ๊ด
การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

.  ความพอประมาณ

.  นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำประพันธ์เรื่องเบญจวิวิธวรรณได้

.  ความมีเหตุผล

.  เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการพูดสนทนาและแสดงความคิดเห็นสามารถนำเสนอความคิดเห็นของตนเองอย่างมีเหตุผล

.  การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

.  นักเรียนรู้จักรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น  มีมารยาทในการพูดสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  สามารถนำเอาความรู้  หลักการพูดสนทนา  ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

.  เงื่อนไขความรู้

.  นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจเรื่องต่อไปนี้

      -  ความหมายของการสนทนา 

      -  หลักการพูดสนทนา

      -  มารยาทในการสนทนา

.  เงื่อนไขคุณธรรม

.  นักเรียนมีมารยาทในการพูด  มีมารยาทในการฟัง  รู้จักรักษาเวลาในการพูด  ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น  รู้จักให้เกียรติผู้อื่น  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  มีความสามัคคีช่วยเหลือกัน  ได้ทำงานเป็นกลุ่มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเลขบันทึก: 294359, เขียน: 04 Sep 2009 @ 18:34 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 14:29 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)