สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

  ติดต่อ

  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  

     สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

เป็นสมรรถนะจำเป็นพื้นฐาน 5 ประการที่ผู้เรียนพึงมี ซึ่งกำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  สมรรถนะเหล่านี้ได้สอดแทรกบูรณาการในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ต่างๆทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สถานศึกษาไม่จำเป็นต้องกำหนดสมรรถนะเพิ่มเติมขึ้นอีก

สมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ได้แก่

             1) ความสามารถในการสื่อสาร

             2) ความสามารถในการคิด

             3) ความสามารถในการแก้ปัญหา

             4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

             5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาษาพาที

หมายเลขบันทึก: 293429, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-24 01:21:53+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #บูรณาการ#สมรรถนะ#ความสามารถ#กลุ่มสาระการเรียนรู้#หลักสูตรแกนกลาง

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)