ธรรมะสร้างสุขภาพ


หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา เป็นหลักที่นำมาใช้ปฏิบัติได้จริง และเห็นผลในทันทีเมื่อปฏิบัติ

Lord Buddha as an excellent CEO for 26 centuries
   ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาที่คงอยู่และสืบทอดมาคู่เมืองไทยของเรามาช้านาน และยังคงหยั่งรากลึกความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ในอันที่จะหล่อเลี้ยงลำต้นแห่งศาสนา แผ่กิ่งก้านสาขา ผลิดอกออกผล ใบให้ร่มเงา เนื่องจากหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา เป็นหลักที่นำมาใช้ปฏิบัติได้จริง และเห็นผลในทันทีเมื่อปฏิบัติ
   แต่เดิม เรามักจะเข้าใจว่า คนจะปฏิบัติธรรมต้องไปวัด และคนที่ไปวัดก็มักจะเป็นคนที่สูงวัย ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ผิดไปจากความเป็นจริงของปัจจุบัน วันนี้ กระแสของธรรมะได้ถูกนำมาปรับใช่ในชีวิตผู้คน จนถึงครัวเรือน โรงเรียน สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ อาทิ โครงการเยาวชนวิถีพุทธ ค่ายธรรมะ และแม้แต่ในสถานบริการสุขภาพ ก็ได้นำหลักธรรมะ มาใช้เป็นทางเลือกในการเสริมสร้างสุขภาพและรักษาผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นสมาธิบำบัด จิตบำบัด ธรรมาอนามัย เป็นต้น และนับวันก็ยิ่งขยายจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีผู้คนที่ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา เข้ามารับการฝึกฝนและนำกลับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ เนื่องจากหลักของศาสนา เป็นหลักที่เป็นจริงตามธรรมชาติ พิสูจน์ให้เห็นความจริงได้ และรับรู้ถึงผลทันทีหลังการปฏิบัติ และหากจะนำหลักทางการตลาดมาวิเคราะห์จะเห็นว่า องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้พระพุทธศาสนายังคงอยู่และสืบทอดอย่างมั่นคง เพราะเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ มีความโดดเด่นจับต้องได้ มีการเปิดตัวสินค้าจากคนที่รู้จักและเชื่อว่าจะยอมรับต่อสินค้านั้น เพื่อจะได้สร้างและขยายเครือข่ายต่อไปยังกลุ่มอื่นๆ ให้ความสำคัญกับการบริหารงานบุคคลและองค์กร โดยมีสาวกคือ พระสงฆ์ที่มาสืบทอดและเผยแผ่ศาสนา จนเกิดพุทธบริษัทมากมาย และที่สำคัญคือ ภาวะผู้นำของพระพุทธเจ้า ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ ทำให้ผู้คนศรัทธาเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้
    อย่างไรก็ตาม ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า หลายคนยังนับถือศาสนา ตามบัตรประชาชนเท่านั้น แต่มิได้เข้าถึง เข้าใจ ไม่นำไปปรับใช้ในชีวิต จึงทำให้ลุ่มหลง มัวเมา เป็นทุกข์ จากความรัก โลภ โกรธ หลง จนลืมตัวตัน ลืมความพอดีและเบียดเบียนคนอื่น สุดท้ายก็ตกอยู่ในห้วงแห่งทุกข์ ไม่มีวันจบสิ้น ลืมไปว่าแท้จริงแล้ว ชีวิตก็ดับสูญไม่สามารถเอาอะไรไปได้ ถึงเวลาที่ต้องมาศึกษาธรรมะกันอย่างถ่องแท้และร่วมเผยแผ่ให้เกิดมรรคผลต่อผู้คนที่ยังหลงทาง ให้กลับมาพบความสุข จากแสงแห่งธรรม

 

หมายเลขบันทึก: 293109เขียนเมื่อ 31 สิงหาคม 2009 22:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 พฤษภาคม 2012 15:19 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (4)

หลายคน มักจะคิดแค่ว่า ศาสนา คือ การเข้าวัด ฟังธรรม จำศีล ภาวนา แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ ศาสนาแปลได้หลายความหมาย

และศาสนายังมีประโยชน์มากมาย ในการพัฒนาหลายอย่าง เช่น การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาการศึกษาด้วยศาสนาและอีกหลายอย่างมากมาย

แน่นอนครับ ที่สำคัญ ทุกวันนี้ เกิดวิกฤตไปทั่ว ทั้งภัยธรรมชาติ ภัยสังคม ทำให้ผู้คนหวาดกลัว และอาจเสียสติได้ แต่หากเมื่อไร เรามีธรรมะในใจ ใจเราก็จะกล่อมเกลาความคิดให้เห็นความจริงที่เป็นอยู่ มีเกิดและดับไป เป็นอนิจจัง ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น และเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงครับ

อนิจจัง วัฏสังขาลา อุปาทะวา ยะทันมิโน มีเกิด ต่อมีดับ นี้แหละนะคนเรา คนเราก็ควรจะมีธรรมะในใจเหมือนดนตรีในหัวใจ

สังขารเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน คิดแล้วก็ปลง ปลงซะเถิด สติมาปัญญาเกิด สติเตลิกย่อมเกิดปัญหา เฮ้อ .........หมาเตอร์

รู้แล้่วก็จงใช้สตินำทางชีวืตนะครับ ปัญหาจะได้ไม่เกิด

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท