แนะนำตัวทีมเยี่ยมบ้านกุฉินารายณ์

ขอแนะนำตัว ทีมเยี่ยมบ้านเชิงรุกของ รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ หรือบางคนรู้จักในชื่อ "ทีมไม้เลื้อย" ครับ

Home care หรือการเยี่ยมบ้าน นับเป็นเครื่องมือสำคัญชิ้นหนึ่งของงานสุขภาพปฐมภูมิ เนื่องจากความเจ็บป่วยทุกวันนี้ส่วนใหญ่ล้วนมีปัจจัยจาก ครอบครัว และสังคม การเยี่ยมบ้านจึงเป็นเสมือนเครื่องมือในการค้นหาต้นตอความเจ็บป่วยที่ไม่อาจค้นหา หรือวินิจฉัยได้ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยในโรงพยาบาล หากแต่ต้องใช้ความตั้งใจและความละเอียดอ่อนของบุคลากรทางสาธารณสุข  หากเทียบกับทักษะการแพทย์อื่นๆ การเยี่ยมบ้านนับเป็นทักษะที่ถูกลืมมากที่สุด แม้ปัจจุบันนี้การเยี่ยมบ้านจะกลับมามีความสำคัญอีกครั้ง แต่ด้วยความเข้าใจ และทักษะที่ต่างกัน ทำให้หลายแห่ง คุณค่าของงานเยี่ยมบ้านไม่เป็นที่ประจักษ์  ทีมงานเยี่ยมบ้านของ รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ หรือบางคนรู้จักกันในชื่อทีมไม้เลื้อย ได้พัฒนางานเยี่ยมบ้านอย่างจริงจัง มากว่า 1 ปี ทำให้มีเรื่องอยากจะแลกเปลี่ยนกับ พี่น้องแวดวงปฐมภูมิกัน

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ได้เห็นความสำคัญของการทำงาน บริการไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ป่วยในโรงพยาบาลและในชุมชน

                                                                                                                 แรกเริ่มเดิมที หน่วยงานได้จัดบริการเฉพาะการตั้งรับ เหมือนโรงพยาบาลทั่วไป   แต่พอมาทบทวนการทำงานในหน่วยงาน กลับพบว่ามีคนจำนวนมากที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพ  ไม่ว่าจะ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ที่มารับบริการลำบากจากเรื่องค่าใช้จ่าย หรืออื่นๆ

             ดังนั้นการทำงานจึงต้องลงพื้นที่ไปสัมผัสกับผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน  จึงจำเป็นที่เราจะต้องไปเห็นผู้ป่วยและคนพิการทุกคน  การลงพื้นที่จะทำให้เรามองเห็นบริบทอื่นๆ เห็นสภาพแวดล้อม เห็นชีวิตคนทั้งชีวิตและที่สำคัญ คือเห็นโอกาสในการช่วยเหลือและ การฟื้นฟูชีวิต       ในการลงชุมชน ทีมงานโรงพยาบาล เข้าไปดูแลด้วยความเอาใจใส่ ดูแลห่วงใย ดุจญาติใกล้ชิด ชาวบ้านเอง ก็ให้ความร่วมมือ ให้มิตรภาพ ให้ความไว้วางใจ เขามองเรา ว่าเราเป็นเหมือนคนในครอบครัว เป็นที่พึ่ง เป็นหมอคนสำคัญที่สามารถช่วยเหลือแก้ปัญหาเขาได้ทุกอย่าง ทีมทำงานทุกคนจึงต้องพัฒนาองค์ความรู้ให้หลากหลาย ครอบคลุม และตอบสนองต่อมิติสุขภาพ ดังนั้นความรู้วิชาชีพเฉพาะด้านจึงไม่เพียงพอ  ทีมงานจึงต้องเปิดใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้คร่อมสายงาน ทั้งด้านการแพทย์ และความรู้ทางชุมชน    สิ่งสำคัญและจำเป็นอีกประการคือ หัวใจความเป็นมนุษย์  ทีมทำงานจะต้องมองให้เห็นคนทั้งชีวิต

         มองให้เห็นมากกว่าโรคหรือความพิการ เราต้องมองให้ลึกถึงความทุกข์ มองให้ลึกถึงความคิด มองให้เห็นโอกาสของชีวิตคนคนหนึ่ง ที่สามารถจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ มีครอบครัวที่เข้าใจ มองเห็นคุณค่าในตัวเอง ซึ่งทีมต้องเข้าไปเข้าใจและทำงานร่วมกับชุมชนอย่างจริงจัง   ทีมทำงานแบบนี้เรามุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูชีวิต มีใช่แค่การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย การลดปวด การเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อ การจ่ายกายอุปกรณ์ หลายครั้งส่งลูกคนพิการไปโรงเรียนสงเคราะห์พิเศษ หาทุนการศึกษา หรือขอความอนุเคราะห์จากส่วนท้องถิ่นปรับสภาพบ้าน  สร้างห้องน้ำ สร้างบ้านเป็นหลัง ไปล้างแผล ไปดูเรื่องยา ไปเจาะเบาหวาน ไปใส่สายสวนปัสสาวะ ไปวัดความดัน ไปทำทุกอย่างเท่าที่เราทำได้เพื่อให้คนพิการ ครอบครัวหรือชุมชนดีขึ้นตามศักยภาพที่เรามีหรือเราทำได้ สามารถแก้ปัญหาได้  นอกจากการดูแลดังกล่าวแล้ว ทีมงานยังมีวัตถุประสงค์

ในการทำงานที่เป็นหัวใจหลัก ดังนี้ คือ
1. ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น 
2. ผู้ดูแล ญาติมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยได้และเหมาะสม    
3. มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการดูแลคนในชุมชน
4. ทีมทำงานต้องมีความรู้ทักษะในการทำงานมากขึ้น ในวัตถุประสงค์ทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ว่าเราอยากให้คนในชุมชนดูแลช่วยเหลือดูแลกันและกันได้

      นอกจากงานรักษาฟื้นฟู ทีมงานยังมีการส่งเสริมสุขภาพ โดยกายจัดการอบรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อบรมให้กับ อสม. จัดกีฬาผู้สูงอายุ จัดแข่งขันแอโรบิค และจัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง คนอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง

 หลังจากการดำเนินงานเยี่ยมบ้าน ทีมงานพบว่าสุขภาพในคนในชุมชนดีขึ้น   คนพิการได้รับการช่วยเหลือขึ้นทะเบียน ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุม    หลายครั้งที่หน่วยงานต่างๆได้มาศึกษาดูงานในการเยี่ยมบ้าน การช่วยเหลือคนใน   ชุมชน เอา กระบวนการทำงานไปปรับใช้ กับพื้นที่  สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นความ   ภาคภูมิใจของคนอำเภอกุฉินารายณ์               

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความปฐมภูมิ

คำสำคัญ (Tags)#primary care#home health care#kuchinarai hospital

หมายเลขบันทึก: 292767, เขียน: 30 Aug 2009 @ 21:19 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 19:33 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เวชปฏิบัติรุ่น10
IP: xxx.19.66.115
เขียนเมื่อ 

ขอชื่นชมทีมงานเยี่ยมบ้านของท่านอาจารย์ นพ.ศิริชัย ที่สามารถทำได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วยและยังมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยผู้ชี้แนะแนวทาง

เขียนเมื่อ 

ผมจะตามอ่านนะครับ

แนะนำ ตัว ต้องมีรูปครับ

มีภาพหมอเอก หล่อคนเดียว

เอาเปรียบน้องๆ

ที่ยังโสดๆ กันครับ

ไม่ได้เกิดพอดี