การเรียนรู้จากการทำ C3THER ของ PCT กุมารฯ(2)

การรักษาผู้ป่วยเด็กติดเชื้อ HIV ที่มีปัญหาไขมันในเลือดสูง (Hyperlipidemia)

PCT กุมารได้ทำการทบทวนผู้ป่วยด้วยกระบวนการ C3THER โดยสหวิชาชีพ ใน case ผู้ป่วยเด็กติดเชื้อ HIV ที่มีปัญหาไขมันในเลือดสูง (Hyperlipidemia)  ได้องค์ความรู้ดังนี้ คือ

1. Hyperlipidemia  มักจะสัมพันะกับการใช้ยาในกลุ่ม PI โดยเฉพาะเมื่อให้ 2 - 3 ขนาน (dual/triple PI) และมีประวัติ  excellent  adherence, อายุน้อย ไม่อ้วน และไม่พบ Hypertention (ยา ATV ไม่มี  side  effect นี้)

2. ยาต้านไวรัสในกลุ่มอื่น  d4T ,  EFV  อาจทำให้ระดับ  triglyceride และ total Cholesterol สูงขึ้นได้

3. ถ้าระดับ triglycerid สูงมากกว่า 1000 mg/dl จะเสี่ยงต่อการเกิด  pancreatitis  และ atherosclerosis

4. ยาที่ใช้รักษา  Hypercholesterolemia ในผู้ใหญ่ได้แก่ Atovastatin (lipitor) , Pravastatin, Rosuvastatin(crestor) ห้ามให้ Lovastatin, simvastatin

5. Rosuvastatin ไม่มี cytochrome P450 interaction ดังนั้นเป็นยาที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับ กลุ่ม PIs, NNRTIs

6. ยาที่ใช้รักษา Hypertriglyceridemia ในผู้ใหญ่ ได้แก่  Gemfibrozil

7. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหารในเด็ก โดยหลีกเลี่ยงอาหารทอด  ให้ต้ม  นึ่ง  ย่างแทน  อาหารประเภทนม ให้รับประทานนมพร่องมันเนย

8. ให้เล่นกีฬา และออกกำลังกายให้เหมาะสม

9. ติดตาม  lipip profile  ทุก  3-4  เดือน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PCT กุมาร สถาบันบำราศนราดูรความเห็น (2)

อัจฉรา
IP: xxx.121.110.62
เขียนเมื่อ 
ได้ความรู้มากขึ้น   ระยะยาวคงมีเรื่องที่น่าสนใจเรื่อยๆ   จะติดตามอ่านค่ะ
มารับความรู้ไปครับ