เพราะชีวิตไม่มีดอกไม้โรย

ใช้เวลาเพียงแค่ชัววินาทีบอกว่าฉันรักเธอ...แต่ใช้เวลาทั้งชีวิตแสดงให้เห็นว่ารักมากเพียงใด


ความเห็น (0)