sunisa

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ตั้งใจเรียนให้ดี

เพื่ออนาคตข้างหน้า

มั่นศึกษารับรู้เวลา

การงานมั่นคง

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sunisa0038ความเห็น (0)