ความคาดหวัง

ยิ่งคาดหวัง........ยิ่งเปราะบาง


ความเห็น (0)