หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักหารจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ให้สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรม  เลี้ยงดูเด็กปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษาจึงกำหนดโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไว้ดังนี้

 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ช่วงอายุต่ำกว่า  3  ปีและ  อายุ  3-5  ปี

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ

 สาระที่ควรเรียนรู

 ด้านร่างกาย

 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
 ด้านอารมณ์และจิตใจ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
 ด้านสังคม  ธรรมชาติรอบตัวเด็ก
 ด้านสติปัญญา  สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก

ระยะเวลาเรียน   ขึ้นอยู่กับอายุเด็กที่เริ่มเข้ารับการอบรมเลี้ยงดูและรับการศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาปฐมวัยความเห็น (4)

ทศพร ตาดสุวรรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความชื่นชมในผลงานค่ะ

http://gotoknow.org/todsaporn

ยำมีล๊ะ
IP: xxx.27.147.246
เขียนเมื่อ 

การเขียนแผนให้ตรงกับหลักสูตรและมาตรฐานมีตัวอย่างไหมคะ

บุปผา แซ่ฮ่อ
IP: xxx.154.44.22
เขียนเมื่อ 

-ขอความกรุณาช่วยส่งไฟล์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรปฐมวัยมาให้ครูใต้บ้างนะค่ะเพราะไม่ค่อยจะได้ไปหาความรู้ที่อื่นกลัวกับการเดินทาง ถ้าพี่กรุณาส่งมาด้วยนะค่ะ จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

นายวิชัย รูปแก้ว
IP: xxx.8.152.178
เขียนเมื่อ 

ผมเด้กบ้านสุวรรณวารี92หมู่13ต้องมีรูปโรงเรียนนะครับ