GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักหารจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ให้สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรม  เลี้ยงดูเด็กปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษาจึงกำหนดโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไว้ดังนี้

 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ช่วงอายุต่ำกว่า  3  ปีและ  อายุ  3-5  ปี

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ

 สาระที่ควรเรียนรู

 ด้านร่างกาย

 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
 ด้านอารมณ์และจิตใจ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
 ด้านสังคม  ธรรมชาติรอบตัวเด็ก
 ด้านสติปัญญา  สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก

ระยะเวลาเรียน   ขึ้นอยู่กับอายุเด็กที่เริ่มเข้ารับการอบรมเลี้ยงดูและรับการศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 29022
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 4
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (4)

ขอแสดงความชื่นชมในผลงานค่ะ

http://gotoknow.org/todsaporn

การเขียนแผนให้ตรงกับหลักสูตรและมาตรฐานมีตัวอย่างไหมคะ

-ขอความกรุณาช่วยส่งไฟล์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรปฐมวัยมาให้ครูใต้บ้างนะค่ะเพราะไม่ค่อยจะได้ไปหาความรู้ที่อื่นกลัวกับการเดินทาง ถ้าพี่กรุณาส่งมาด้วยนะค่ะ จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ผมเด้กบ้านสุวรรณวารี92หมู่13ต้องมีรูปโรงเรียนนะครับ