The Geometer's Sketchpad

The Geometer's Sketchpad

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี  เขต  3  จัดอบรมการสอนคณิตด้วย โปรแกรมThe Geometer's Sketchpad  ให้กับครูผู้สอนคณิต  เป็นการพัฒนาครูในการใช้คอมพิวเตอร์  สื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

http://www.keypress.com/sketchpad/general_resources/classroom_activities/index.php

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ความเห็น (1)

สุริยา
IP: xxx.143.164.146
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับการเพิ่มความรู้ให้กับครูนะครับ โปรแกรม นี้น่าสนใจมากๆ เลย ผมก็กำลังศึกษาอยู่นะครับถ้าเรามาช่วยกันสร้างกิจกรรมให้หลากหลายขึ้นน่าจะดีนะครับ