KM นครศรีธรรมราช สัญจร

ใครๆ ๆๆก็ให้ความสนใจ

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่หน่วยงานอื่นอาจได้พักเพราะเป็นสัปดาห์ที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันเลยแหละแต่  ทีมงาน  KM  ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยนายวิมล  วัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ไม่ได้พักค่ะต้องเตรียมงานในการจัดนิทรรศการที่จังหวัดสงขลา  คืองาน “ศึกษาธิการสัญจรภาคใต้” การจัดงานครั้งนี้มีหลายหน่วยงานที่ร่วมกันดำเนินงาน  มีทั้ง  ภาครัฐและเอกชน    ซึ่งมีหน่วยงานหลายหน่วยงานด้วยกันเช่น   ทางด้านประถมศึกษา มัธยมศึกษา  อุดมศึกษา  และที่ขาดไม่ได้คือ  กศน.   ในการจัดครั้งนี้มีทั้ง 14 จังหวัดในภาคใต้เข้าร่วมในการจัดนิทรรศการ   ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช    ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการจัดการความรู้  ที่เป็นโครงการในจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเลขาของโครงการโดยมีภาคีหลายงานด้วยกันที่รับผิดชอบ เนี้อหาที่จัดทำ คือ  ความเป็นมาในกันการจัดการ (ภูมิหลังของโครงการ) ขั้นตอนการทำ   คณะทำงานของโครงการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ 

งาน “ศึกษาธิการสัญจรภาคใต้” จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ใน วันที่ 13-14 พฤษภาคม  2549 ที่ผ่านมา  แต่การเตรียมงานได้มีการจัดทำล่วงหน้ากันนานแล้ว เพราะฉะนั้นงานจึงผ่านไปได้ด้วยดี  และประธานในการเปิดงานคือ นายจาตุรนค์ ฉายแสง  รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และคณะติดตาม นิทรรศการของ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ โดย มีวิทยากรบรรยายให้ท่านรัฐมนตรีฟังเกี่ยวกับการทำงานและการขยายผลของโครงการซึ่งท่านรัฐมนตรีก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการเป็นอย่างมาก  ดังนั้นงานนี้ก็น่าจะเป็นงานหลักของ  กศน.  ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หาความรู้แก้จนกับการอยู่อย่างพอเพียงความเห็น (1)

หนูเคเอ็ม
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 
อยากเห็นภาพบรรยายกาศภายในงานคะ ว่ามีอะไรบ้าง ขอบคุณล่วงหน้าคะ