นัดสำคัญของ Area – based research (สกว.)

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักวิจัยที่มีประสบการณ์ในการจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัด หรือนักวิจัยที่คุ้นเคยกับการทำวิจัยร่วมกับชุมชน (ในจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร และสุโขทัย) ผมขอเรียนเชิญเป็นกรณีพิเศษเลยครับ

         เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (10 พฤษาคม 2549) ท่านอาจารย์พีรเดช (รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ – รอง ผอ. สกว.) ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ Area – based research ขึ้น โดยใช้มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นสถานที่ในการจัดประชุม

         ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารงานวิจัย และนักวิจัยในเครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนล่างทุกสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และมีสถาบันฯ นอกเครือข่ายฯ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

         เพื่อเป็นการสานต่อการประชุมดังกล่าว เรามีการนัดกันของกลุ่มนักวิจัยภายใน มน. ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2549 ตั้งแต่ 12.00 น. เป็นต้นไป ที่ห้องประชุม QAU ตึก IT ชั้น 6

         ผมได้ให้ผู้ประสานงานวิจัย ของมน. นัดประชุมแล้ว แต่ขอนัดทาง blog นี้อีกทางหนึ่ง นักวิจัยท่านใดสนใจเชิญนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักวิจัยที่มีประสบการณ์ในการจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัด หรือนักวิจัยที่คุ้นเคยกับการทำวิจัยร่วมกับชุมชน (ในจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร และสุโขทัย) ผมขอเรียนเชิญเป็นกรณีพิเศษเลยครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)