โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกาศข่าววิทยุกระจายเสียง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกาศข่าววิทยุกระจายเสียง

            ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการหนึ่งซึ่งเป็นโครงการที่ทำให้ผู้เขียนสามารถทราบถึงความเป็นตัวตนของตัวเองได้มากยิ่งขึ้น (ไม่ซีเรียสค่ะ) โครงการที่ว่านี้ คือโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกาศข่าววิทยุกระจายเสียง ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่มีความสนใจเป็นผู้ประกาศข่าววิทยุกระจายเสียง ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมกับวิทยากร>>>>> สองท่าน คือ                       และ           

              

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน :: KM Share&Learn ::ความเห็น (0)