TAM CAMP 2006

TAMCamp2006 Captivate e-Lerning CAI บทเรียนช่วยสอน

     เมื่อประมาณปลายเดือนที่ผ่านมาผู้เขียนได้มีได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการของสำนักงาน สพฐ. ร่วมกับ SIPa ในโครงการที่มีชื่อว่า TAMCamp2006 (Training the Trainer) จัดขึ้นที่ โรงแรมฟภูเก็ตเมอร์ลิน จ.ภูเก็ต วันที่ 28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2549
     ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประมาณร้อยกว่าคน โดยส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ระดับมัธยม เนื้อหาโดยทั่วไปของการฝึกอบรม คือ การพัฒนาสื่อการเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้โปรแกรม Macromedia Captivate โดยแบ่งการอบรมเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ (การใช้งานโปรแกรม) และมีการประกวดผลงานที่ผ่านการพัฒนาหลังจากฝึกอบรมเป็นเวลา 5 วัน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน :: KM Share&Learn ::ความเห็น (0)