ช่วยบอกที่เมือเจอ หัวงู มายุ่งเมื่อเราไปฝึกงานและตามเราตลอดเวลา