Blog...คืออะไร ?

          คำว่า Blog มาเกิดขึ้นทีหลัง โดยมาจากการนำคำว่า Weblog ซึ่งประกอบด้วยคำว่า Web + Log มาย่อลงให้เหลือแค่ Blog ซึ่งจริงๆ แล้ว Weblog เป็นคำที่ใช้เรียกหน้าของเว็บที่เป็นแหล่งรวมลิงค์ไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจซึ่งรวบรวมขึ้นโดยองค์กรหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง คล้ายๆ ไกด์สู่โลกอินเทอร์เน็ตนแบบเฉพาะบุคคล

          จริงๆ แล้วกิจกรรม Bloggin เกิดขึ้นก่อนกระแสเห่อ Blog เป็นเวลานานแล้ว เพียงแต่ไม่ได้เป็นที่แพร่หลาย และยังไม่ได้ถูกเรียกว่า Blog เพราะมักอยู่ในรูปแบบที่หลากหลาย กระจัดกระจายและไม่ชัดเจน เช่น อาจเป็นออนไลน์ไดอารี่ส่วนบุคคล เป็นส่วนหนึ่งของโฮมเพจส่วนตัว เป็นพื้นที่แสดงความเห็นของกลุ่มหรือองค์กรต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้บุคคลในกลุ่มหรือองค์กรสามารถเข้าไปในใช้งานได้ตลอดเวลา จึงไม่ได้มีนิยามเป็นของตัวเองอย่างชัดเจน และยังไม่มีผู้ให้บริการอย่างจริงจัง

          หน้าตาของ Blog นั้นก็ไม่ต่างอะไรกับเว็บเพจที่ประกอบด้วยตัวหนังสือเป็นหลักทั่วๆ ไป เช่น หนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่เราคุ้นเคยกันดี ส่วนรูปแบบการจัดหน้าและรายละเอียดลูกเล่นต่างๆ นั้นจะมีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละ Blog ขึ้นอยู่กับความชอบและความสนใจของเจ้าของ เช่น บาง Blog อาจใส่รูปภาพของตัวเองเอาไว้ด้านบน ใช้ภาพที่ชอบเป็นพื้นหลัง หรือใช้สีที่ฉูดฉาดตัดกัน Blog ที่สร้างสรรค์มากๆ จะเต็มไปด้วยดีไซต์ที่มีลักษณะเฉพาะ ในขณะที่หลายๆ Blog มักมีลักษณะที่เรียบง่ายเหมือนๆ กันตามแบบที่เจ้าของบริการไว้ให้แต่แรก

          Blog จึงมีความหลากหลายรูปแบบพอๆ กับลักษณะของคน