เริ่มต้นเรียนรู้blog

blog

เริ่มต้นรู้จัก Blog

      ในคาบนี้ ผมได้เรียนรู้ในวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สารสนเทศและการคสื่อสาร ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของบล็อกและได้รู้จักการใช้งานซึ่ง มันทำใหฃ้เกิดประโยชน์อย่างมากมาย มันสามารถที่จะเป็นสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็นของแต่ละบุคคล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกัน เรียนรู้ถึงการเชื่อมโยงความคิดของคนผ่านสื่อกลางอย่างเทคโนโลยีที่ชื่อว่า " Blog "

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยศกร ละมัยสะอาดความเห็น (0)