พระคาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

Metharung
การบูชาพระบรมสารีริกธาตุมีอนิสงส์สูง

 

พระคาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุท ธัสสะ (3 จบ)

อะหัง วันทามิ ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะโส

พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เอวัง ธาตุโย จัตตารี สะสะมา

ทันต เกสา โลมา นะขา ขีจะ อะหัง วันทามิ ธาตุโย

ข้าพเจ้า ขอน้อมนมัสการ พระบรมสารีริกธาตุ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวกทั้งหลาย


อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฎฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริ สะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญัคเขตตัง โลกัสสาติ.

ขอดวงจิตที่ตกหล่นอยู่ นรกภูมิ อบายภูมิ ขอจิตดวงนั้นอย่าพึงมี พึงเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัว ตระกูล พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพี่น้องของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอเป็นตัวแทนของตระกูล ขอดวงจิตที่ตกหล่นเป็นกรรม จงมาร่วมอนุโมทนา จิตที่เป็นกุศลของข้าพเจ้า ขอจงหลุดพ้น จงหลุดพ้น จงหลุดพ้น ขอดวงจิตขึ้นสู่มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ นับแต่บัดนี้เทอญ

ขอมีทรัพย์ภายใน ทรัพย์ภายนอก มีสติปัญญาฉลาดหลักแหลม เรียนรู้ รับรู้ได้รวดเร็ว มีความจำเป็นเลิศ ขอให้สัมมาอาชีพของข้าพเจ้าประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้า รุ่งเรืองตลอดไป และขอให้ข้าพเจ้าได้พบเจอพระพุทธศาสนาทุกๆ ภพ ทุกๆ ชาติ

นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

 

 

ขอบคุณข้อมูลธรรมะจาก :  http://geocities.com/metharung/pa-metta2.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธรรมะ, พระธรรมคำสอน, สมถวิปัสสนากรรมฐาน

คำสำคัญ (Tags)#คาถา#พระบรมสารีริกธาตุ#บูชา

หมายเลขบันทึก: 288715, เขียน: 18 Aug 2009 @ 13:27 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 22:48 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 
  • ขอบพระคุณที่ไปเยือนค่ะ
  • ดีใจค่ะที่ได้รู้จัก คนดีจริงๆ ในวันนี้
  • ขอบคุณที่แบ่งปันบทสวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะคะ
เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับคุณลีลาวดี
  • ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับ
  • ผมจะพยายามสร้างสรรและนำเสนอสิ่งที่ดีๆ อยู่เสมอครับ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

ขอสอบถามท่านที่สวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุว่าเคยเห็นบทสวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่เป็น "คำตั้งสัจจาธิษฐาน" หรือไม่ ที่สวดดังนี้

(ตั้ง นะโม ๓ จบ) อิมัสสมิญจะ พุทธะเจติเย สุปุติฏฐิตัง ปะระมะสารีริกะธาตุง อภิปูชะยามะ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

เนื่องจากไม่เห็นในเว๊บไซด์ แต่ได้จากเย็บเล่มเล็กๆ

และการทำให้เกิดผลในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุต้องทำอย่างไรบ้าง

สวัสดีครับ

คุณ สมร
IP: xxx.228.47.207
เขียนเมื่อ 

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมสวดมนต์ บทธรรมจักรกัปวัตนสูตรและบทเมตตาหลวง ทุกเย็นวันเสาร์เวลา ประมาณ20.00น

ณ ศูนย์สังฆศาสน์ธำรง ต.หนองกวาง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดยพระมหาวิเชียร ใด้เมตตานำสวดทุกครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณ สมร รถทอง 081-9456481

Sunatchasa
IP: xxx.205.251.2
เขียนเมื่อ 

คำอธิษฐาน กราบบูชาพระบรมสารีริกธาตุ (พระพุทธปฎิมา)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด 3 จบ)

อิมัสสมิญจะ พุทธะเจติเย สุปะติฏฐิตัง ปะระมะสารีกะธาตุงอภิปูชะยามะ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธ พระธรรม และพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่ง

ข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อม บูชาพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเสียสละสั่งสมบารมีนับชาติมิถ้วน เพื่อตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ประกาศธรรม นำเวไนยสัตว์ออกจากสังสารวัฎ

พร้อมกราบพระธรรม และพระอริยสงฆ์ ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน ด้วยอานิสงส์ผลแห่งบุญนี้ จงเป็นปัจจัยให้ได้ถึงซึ่งพระนิพพาน ได้พบสัตตบุรุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐ มีกรรมสัมพันธ์ที่ดี เป็นสัมมาทิฏฐิ ห่างไกลจากพาล มีโอกาสฟังธรรม ประพฤติธรรม จนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติและปัญญาญาณ ตามส่งชาตินี้และชาติต่อๆไป จนถึงพระนิพพานในกาลอันควรเทอญ แม้ยังต้องเกิดอีกในภพชาติใดๆ ขอเกิดภายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนา และท่ามกลางกัลยาณมิตร

กรรมใดที่ได้ล่วงเกินต่อ พระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในอดีตชาติก็ตาม ปัจจุบันชาติก็ตาม ขอกราบอโหสิกรรมทั้งหมดทั้งสิ้น