วิธีแก้ไว้รัสจากMSN

1.ลบไฟล์ดังกล่าวทิ้งทันที

2.กด ctrl + alt +del เรียก task manager ขึ้นมา หรือ click ขวาที่ menu bar แล้วเลือก task manager ก็ได้

3.ดูที่ process list ว่ามี images.exe หรือ images.zip ใน task manager แล้วลบทิ้ง หรือไม่ถ้ามี ให้ end task

4.ให้เข้าไปที่ เมนู run แล้วพิมพ์ regedit แล้วไปดูที่ edit กด ctrl+f แล้วพิมพ์คำว่า images.zip หากเจอให้ delete ทิ้ง กด f3 เพื่อค้นหาดูไปจนกว่าจะมีข้อความ finished searching through the registry จากนั้นให้ เลือก file แล้ว exit

5.ถ้าจะให้ดีอัพเดท scan virus แล้วสแกนเลยก็จะดีมาก โดยส่วนตัวที่ใช้ คือ NOD32

6.จากนั้น restart เครื่อง เท่าที่เจอมา พอเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ โปรแกรมสแกนไวรัสก็เจอไฟล์ไวรัสเลย แต่เป็นโทรจัน หากเจอให้ delete ทันที

7.remove msn ทิ้ง แล้ว download msn มาลงใหม่

 

ข้อมูลอ้างอิง

http://xchange.teenee.com/index.php?showtopic=53911