เมื่อวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2549 ที่ผ่านมานี้ จังหวัดยโสธร ได้จัดประเพณีบุญบั้งไฟขึ้น ซึ่งเคยจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งจรวดหรือบ้องไฟ ไปบอกกล่าวแก่ พญาแถน ว่าบัดนี้ได้เวลาที่ชาวบ้านจะได้ทำไร่ไถนาแล้ว ขอให้ส่งฝนตกลงมาให้ด้วย

ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านหรือแต่ละคุ้มวัดก็จะช่วยกันจัดทำบ้องไฟขึ้นนำมาแห่แหนกันก่อน 1 วัน แล้วจุดในวันต่อไป และได้มีการประกวดแข่งขันกันว่าบั้งไฟของใครจะขึ้นสูงกว่ากัน ถ้าบั้งไฟใครแตกก็จะถูกจับโยนโคลน ไม่มีการโกรธเคืองกัน ต่างสนุกสนานเปื้อนโคลนกันมอมแมมไปหมด  บั้งไฟมีขนาดต่าง ๆ กัน เช่นบั้งไฟหมื่น บั้งไฟแสน หรือบั้งไฟล้านเป็นต้น (บั้งไฟหมื่น หมายความว่าบ้องไฟที่ใช้เชื้อประทุหนัก 12 กิโลกรัม)

ต่อมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนให้จัดงานขึ้นทุกปี จนเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลก มีประทศต่าง ๆ สนใจนำบ้องไฟมาร่วมจุดทุกปี เมืองโยชิดะ แห่งประเทศญี่ปุ่น ก็มาตกลงปลงใจเซ็นสัญญาเป็นเมืองพี่เมืองน้องกันกับยโสธร มาหลายปีแล้ว ปีที่แล้วก็เห็นมา และปีนี้ก็เห็นมาอีก
ในปีนี้มีประเทศต่าง ๆ ส่งบ้องไฟมาร่วมประกวดหลายประเทศด้วยกันประกอบด้วย  ญี่ปุ่น ลาว  กัมพูชา อินโดนีเชีย ปีนี้มีการแข่งจุดบ้องไฟล้านขึ้น(ประมาณ 1,000 กฺโลกรัม) บั้งไฟนี้มีมูลค่าถึง 600,000 บาท สนับสนุนโดยคหบดีของจังหวัด ยโสธร ชื่อคุณเถลิง โดยมีรัฐมนตรีของกระทรวงคมนาคม มาเป็นประธานจุด ปรากฏว่าบ้องไฟขึ้นไปได้ประมาณ 500 เมตร ก็หันหัวตกลงไปยังหมู่บ้าน เกือบเกิดโศกนาฎกรรมใหญ่ เคราะห์ดีที่ตกใส่ต้นมะม่วงให้รับเคราะห์แทนไป ดังข่าวของ หนังสือพิมพ์ต่าง ๆ ประจำวันนี้ครับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
วันนี้ขอเสนอข่าวภาคภาษาอังกฤษจาก The Nation เกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธร ประจำปี 2549 เมื่อ 1-2 วันก่อนนี้นะครับ ว่าภาษาอังกฤษของท่านจะแข็งแรงพอที่จะอ่านข่าวและเข้าใจเนื้อหาสาระได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างครับ .. 

         A Bang Fai festival in the northeastern town of Yasothon almost ended in tragedy yesterday when a one-tonne rocket slammed into a mango tree and exploded.

The rocket, billed as the world's biggest home-made one, damaged property but caused no injuries. Onlookers said that if it were not for the mango tree the rocket would have ended up in someone's house. It was launched by Pongsak Ruktapongpisal, Thai Rak Thai Party deputy secretary-general and caretaker transport minister, who was chairman of the festival. With thousands of startled villagers looking on, the rocket veered off course and zoomed towards a village about four kilometres away. It sliced the mango tree in two before exploding and sending shrapnel over a wide area, damaging a van and windows of nearby houses. "I heard a sound like a storm, which then turned into the sound of thunder," said Kanchit Chantarasarn, 32, whose garage was slightly damaged. Thanawut Paktaranikorn, chairman of the Yasothon Municipal Council, said the council would be responsible for damage caused by the rocket. The rocket worth Bt600,000  was financed by Thalerng Wutthijamnong, a rich man from the area.