ทลายข้อจำกัดเดิมๆของการมีเวบไซต์ ด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างพอเพียง= บล็อก

การเรียนรู้ของคนจากท้องถิ่นกับเทคโนโลยีใหม่ๆ

ช่วงที่ผ่านมา การนำเสนอข้อมูลในอินเทอร์เนต หลายคนคิดถึงการมีเวบไซต์เป็นของตัวเอง ทั้งการทำเวบที่ให้พื้นที่ฟรี และเวบไซต์ที่ต้องจ่ายค่าบริการ จดโดเมน ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ง่าย จำง่ายอีกด้วย เพราะชื่อโดเมนสั้นๆ

เช่นเดียวกับ คุณอำนาจ แสงสุข หรือ น.เมืองสรวง แห่ง อำเภอหนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ หนุ่มนักพัฒนาในพื้นที่ ที่มองการณ์ไกล จดทะเบียนเปิดเวบไซต์ หนองสรวงดอทคอม ในช่วงปี 2542-2543 และหนองสรวงดอทเนต ในช่วงปี 2548 ถึงต้นปี 2549  

 ขั้นตอนการพัฒนาเวบไซต์ จะเป็นรูปแบบที่ตายตัว คือ ตั้งชื่อโดเมน จดทะเบียน จ่ายตังค์ เปิดตัวเวบไซต์ แนะนำ ประชาสัมพันธ์เวบ เพิ่มข้อมูลข่าวสารท้องถิ่นในเวบ และดูแลเวบไซต์ตามเวลาและโอกาสที่มี

เมื่อเพื่อนๆในเครือข่าย ช่วยประชาสัมพันธ์ นำเรื่องราวไปเขียนแนะนำให้อีกหลายคนได้รู้จักเวบหนองสรวง คุณ น.เมืองสรวง ก็จะมีภาระกิจในการติดตามตรวจสอบ โดยค้นหาจาก google ด้วยคำว่า หนองสรวง เพื่อดูว่า มีเวบไหน ที่เขียนถึงหนองสรวงบ้านเกิดของท่านบ้าง  

แต่ตอนนี้ เวบหนองสรวงของคุณอำนาจ ปิดบริการ เพราะไม่ได้จ่ายค่าโดเมน และค่าเช่าพื้นที่เวบ เนื่องจากที่ผ่านมา คุณอำนาจ แสงสุขจะเสียสละเงินส่วนตัว จ่ายค่าเช่าเวบไซต์เอง

ช่วงเวลานี้ คุณอำนาจ ต้องใช้เงินมากพอสมควร ทั้งเรื่องของครอบครัว เรื่องของตัวเอง จึงไม่มีเงินพอที่จะเช่าพื้นที่เวบไซต์ต่อไป ข้อมูล รูปภาพที่เคยนำเสนอของหนองสรวง จึงสูญหายไปหมด คงจะต้องจัดทำขึ้นมาใหม่ หากต้องการเปิดเวบไซต์หนองสรวงขึ้นมาอีกครั้ง

เมื่อดูการใช้ประโยชน์จากเวบไซต์ของคุณอำนาจ จำนวนผู้เยี่ยมชมเวบไซต์ (ซึ่งถูกระงับการให้บริการในตอนนี้) การอัพเดทข้อมูลข่าวสาร หากประเมินดูแล้ว เป็นการใช้ทรัพยากรที่ไม่คุ้มค่ามากนัก

แต่ละวันที่ผ่านไป มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น จากเวบไซต์ที่จะต้องลงมือจัดทำข้อมูล ลงโปรแกรม เขียนโปรแกรมเวบ ปัจจุบันมีบล็อก (weblog) หลายแห่ง แค่ลงทะเบียนขอใช้บริการ ก็สามารถนำเสนอข้อมูลที่ต้องการผ่านช่องทางอินเทอร์เนตได้แล้ว ยิ่งเป็นที่ gotoknow.org ด้วยแล้ว มีทั้งชุมชน เครือข่าย ที่คุณอำนาจ แสงสุข ต้องการแสวงหามากมายทีเดียว

แต่ด้วยภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง และครอบครัว ทำให้การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ คุณอำนาจ แสงสุขต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจอีกนิด หากเวบไซต์ของหนองสรวง จะเหลือเพียง บล็อกของหนองสรวง สามารถสื่อสารทสิ่งที่ต้องการจะบอก ในอินเทอร์เนตได้ ด้วยรูปแบบ วิธีการที่อำนาจ เมืองสรวงถนัด

แม้เวบไซต์หนองสรวงที่มีขนาดใหญ่ มีข้อมูลมากมาย ต่อไปจะต้องกลายมาเป็นเพียงบล็อกเล็กๆ มีข้อมูลข่าวสารจากท้องถิ่น นี่คงจะเป็นการเลือกที่จะทำความฝันของคุณอำนาจ ในแบบเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อการไปจดโดเมนและเช่าพื้นที่เวบไซต์ กระทบกับรายจ่ายของครอบครัวอย่างมาก

ก็ไม่ต้องไปจ่ายให้ตัวเองต้องเดือดร้อนอีกต่อไป ใช้ของฟรีแต่บริการดีเยี่ยม และมีประสิทธิภาพ มีชุมชน และเครือข่ายที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างที่ต้องการ .....

บันทึกทิ้งไว้ตรงนี้  คาดว่า อีกไม่นาน คุณอำนาจ แสงสุข แห่งตำบลหนองสรวง คงจะสืบค้นจาก google จนมาพบบันทึกชิ้นนี้ เหมือนหลายๆบันทึกของนายบอนที่เขียนเกี่ยวกับหนองสรวง แล้วค่อยเรียนรู้และทำตามความฝันของตัวเองในแบบพอเพียงต่อไปนะเพื่อน....
รวมบทความที่เกี่ยวกับหนองสรวง และคุณอำนาจ แสงสุข
ความคิดที่ไม่น่าจะหล่นหาย
หนังสือทำมือ หนังสือจากท้องถิ่น .
ปลุกสำนึกรักบ้านเกิดด้วยภาพ .
Mind Map สื่อประชาสัมพันธ์ในองค์กรท้องถิ่นตำบลหนอง...
ความคิดจากสมองที่สัมผัสได้  
3 ปัจจัยที่องค์กรเพื่อท้องถิ่น หนองสรวง มีไม่ครบ  
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของแกนนำชมรมอาสาพัฒนาหนองสรวง...  
การทำงาน บนเส้นทางของการเรียนรู้ที่หนองสรวง  
การทำงาน บนเส้นทางของการเรียนรู้ที่หนองสรวง #2  
การทำงาน บนเส้นทางของการเรียนรู้ที่หนองสรวง #3  
การทำงาน บนเส้นทางของการเรียนรู้ที่หนองสรวง #4  
การทำงาน บนเส้นทางของการเรียนรู้ที่หนองสรวง #5

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (2)

น.เมืองสรวง
IP: xxx.118.108.254
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะเพื่อน.... บอน.... การเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด...เราเปิดเจอแล้วแต่ยังไม่ได้แลกเปลี่ยนพอดีมีเวลาว่างนิดหน่อยเลยแสดงความคิดเห็นบ้าง....เราไม่ได้คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่าง 100 % หรอกนะเพื่อน...แต่ขอให้แนวความคิดนี้กระจายไป....ความหวังของเยาวชน ของท้องถิ่นถึงจะอยู่รอด ...การทำงานโดยการ " ฝังตัว " แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำงานกับชุมชน ชาวบ้าน และจริงใจกับชาวบ้าน ช่วยเหลือจูนเจือ ลักษณะวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นั่นแหละคือทางเลือกและทางรอดของสังคมไทย...สำหรับกระบวนการการเรียนรู้อื่น ๆ ก็หาอยู่ที่ชุมชนนั่นแหละ......เราประเมินดูแล้วว่า internet มันเป็นเรื่องไกลตัวมากสำหรับชาวบ้าน เพราะส่วนใหญ่ยังมีสิ่งที่ขาดคือ ความอยู่ดีกินดี ความรักสมัครสมานสมัคคีกันในครัวเรือน ความเหลื่อมล้ำของคนในชุมชน ค่านิยมที่ผิด ความฟุ่งเฟ้อ ความริษยา  ราคาพืชผลทางการเกษตร ผลผลิตตกต่ำ และอื่น ๆ  การมีส่วนร่วมจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยบุคคลากรที่มีคุณภาพทุกภาคส่วนมาร่วมกันทำงาน เป้าหมายไม่ใช่เฉพาะกลุ่ม ๆ เดียวแต่เป็นทุก ๆ กลุ่ม ทุก ๆ ตำบลของประเทศไทยอาจจะทำในลักษณะนี้แหละนะ .......ก็ขอให้เพื่อนนำความคิดนี้ไปต่อยอดนะเผื่อความฝันอาจเป็นจริง...ที่ตำบลหนองสรวงภายหลังได้เข้าไปสังเกตการณ์และมีส่วนร่วมกับชุมชนมาระยะหนึ่งก็เห็นว่า ชุมชนเขามีวิวัฒนาการที่เป็นเอกลักษณ์ ( มีการรวบรวบตำหรับสมุนไพรไว้ด้วยที่ สถานีอนามัยตำบลหนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธิ์ ว่าง ๆก็ให้ทีมงานทางคณะครู อาจารย์ นักศึกษา ป.ตรี/โท/เอก สำรวจได้นะ)  ต้นแบบที่ดีที่สุดคือที่ตำบลคลองตะเคียน/ตำบลภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นะเพื่อน ว่าง ๆ ก็พาทีมงานและคณะสำรวจได้เลย....  ขอบคุณเพื่อน   จาก...น.เมืองสรวง..คนกาฬสินธิ์

เขียนเมื่อ 

" จงเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดสู่รุ่น.....เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน..สู่องคืกรและท้องถิ่นตนเอง.....

                                                           น.เมืองสรวง

                                                          22/05/06