Book for Saving Vocabularies

sianwar
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สมุดออมศัพท์

ให้นักเรียนประดิษฐ์ตกแต่งสมุดออมศัพท์(ภาษาอังกฤษ) ของตัวเอง แล้วสะสมคลังคำศัพท์เรื่อยๆ ทุกวันจากสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน เช่น รายการโทรทัศน์  ฉลากผลิตภัณฑ์  ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ  เป็นการเพิ่มคำศัพท์และฝึกเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากสิ่งรอบตัว

Images

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน come and join our lessonsความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

เป็นสิ่งที่ดี

เขียนเมื่อ 

เวร....จริงเลย...

ไม่เห็นมีอะไรเลย

เขียนเมื่อ 

สนใจวิธีการให้ความรู้ที่เสนอไว้ จะขอนำไปใช้บ้าง