ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ: วิถีไท วิถีชุมชน 3

ต่อจากตอนที่ 2

เป็นวันที่ 3 ของกิจกรรมเราตื่นแต่เช้าเพื่อมารับอากาศบริสุทธิ์  ตามแผนการที่ได้วางไว้ เราจะเดินออกกำลังกายส่วนหนึ่ง และ ทำโยคะ ส่วนหนึ่ง แต่เนื่องจากพื้นที่ที่เราตั้งเป้าหมายว่าจะทำโยคะ ได้กลับมาเป็นเรือนนอน จึงเหลือกิจกรรมการเดินอย่างเดียว

 

 

เสาไฟฟ้าที่ถ่ายให้เห็น เป็นเส้นเขตแดน ระหว่างอำเภอ ศรีบรรพตและ ควนขนุน และ เราได้เก็บตกภาพที่เราสังเกตุเห็นในพื้นที่มาให้ดูกันคะ

 

 

 

วันนี้พี่เบญ ซึ่งมาร่วมกิจกรรมกับเราตั้งแต่เมื่อคืน เพื่อที่จะมาสานต่องานในพื้นที่ให้เข้มแข็งขึ้น และ ได้สาธิตการทำสบู่ เปลือกมังคุดซึ่งมีคุณสมบัติในการรักษาผื่นคัน โดยเฉพาะ

เสร็จกิจกรรม เราได้นัดแนะ ว่าจะพบกันทุกเดือน ในวันศุกร์แรกของเดือน ความเข้าใจของก้ามปู คิดว่าจะเป็นเดือนกันยายน แต่สมาชิกบอกว่าเดือนสิงหาคม เลย ในวันที่ 7 บ่าย 2 โมง ก้ามปูก็ตกลง และ ให้ประธานชมรม คือป้าบลกล่าวปิดงาน และ สัญญาในการพบกันตามนัด

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมพาเรียนรู้ความเห็น (0)