เวทีวันที่ 10

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

เวทีวันที่ 10 เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ดิฉันได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง การที่กศน. ได้รับเชิญให้ไปร่วมเวทีในครั้งนี้เนื่องมาจาก สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนได้จับมือกับสกว.เพื่อทำวิจัยท้องถิ่นร่วมกัน

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในเวทีครั้งนี้

  1. การทำวิจัยท้องถิ่น จะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนเท่านั้น
  2. การที่จะทำวิจัยท้องถิ่นจะต้องเริ่มจากปัญหาของชุมชน มิใช่เกิดจากความต้องการของนักวิจัยที่ต้องการทำวิจัยเพื่อเป็นผลงานของตนเอง

ณราวัลย์

10 พฤษภาคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Km กศน.เกาะคา ลำปางความเห็น (0)