เกียรตินิยม เหรียญทอง

 ความรู้ฝังลึกที่ JJ ยืนฟังท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่านเล่าให้คณบดีที่ไป Study Tour ฟังเช้านี้ว่า สมัยท่านเรียนมีศาสตราจารย์ชาวต่างประเทศมาช่วยสอนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นหลายท่าน บางครั้งอาจจะฟังไม่รู้เรื่อง แต่สิ่งที่เป็นตัวช่วยให้ได้รับเกียรตินิยม เหรียญทอง อันดับ ๑ เมื่อหลายสิบปีมาแล้ว คือ

" การขยันทำแบบฝึกหัดให้มากๆ จะทำให้เข้าใจในเนื้อหาวิชาที่ดี เพราะท่านเป็นวิศวกรโครงสร้าง ต้องเก่งทางคำนวณเป็นอย่างมาก ไม่อย่างนั้นตึกต่างๆหากคำนวณไม่ดีอาจพัง และทำให้เกิดอุบัติเหตุได้"

ท่านยังได้เล่าให้ฟังว่า สมัยที่ท่านเรียน อาจารย์ชาวต่างประเทศมักชวนไปทานข้าวที่บ้านบ่อยๆ แต่จริงๆแล้ว วัตถุประสงค์ คือ ชวนไปติวให้ความรู้เพิ่มเติมมากกว่า และ เมื่อท่านไปที่ห้องพักอาจารย์ชาวต่างประเทศ ท่านจะเห็นว่าในห้องของอาจารย์จะมีเอกสาร ตำรามากมายที่ใช้ในการเตรียมการสอนครับ

ท่านสรุปว่าจะเป็น อาจารย์ที่ดี " ต้องรู้จริง และ รู้ลึก ในศาสตร์ที่ตนเองเกี่ยวข้อง เพราะท่านได้ดี เนื่องมาจากอาจารย์เอาใจใส่ และ ตั้งใจสอนในศาสตร์นั้น"

JJ