หลังเรียนบทเรียน CAI ที่ได้ นำไปใช้อย่างไร

1. นำไปผลิตสื่อ/ออกแบบได้หลากหลายรูปแบบปรับใช้กับงานที่ทำ

2.เลือกหลักการทฤษฎีรูปแบต่างๆ ปรับใช้ให้เหมะสมกับบุคคลที่เราต้องการใช้สื่อของบุคคลต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปิยาณี เรืองเดช : V3ความเห็น (0)