ประวัติโดยย่อน่ะจ้ะ

Nurul
ประวัติคอมพิวเตอร์

ประวัติคอมพิวเตอร์

ไมโครโปรเซสเซอร์

         ไมโครโปรเซสเซอร์โดยทั่วไปจะหมายถึง CPU หรือหน่วยประมวลผลกลางของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนหลัก ๆ คือ หน่วยคำนวณและตรรกะ หรือ ALU (Arithmetic Logic Unit) ซึ่งทำหน้าที่ในการจัดการด้านคณิตศาสตร์ เช่น การบวก ลบ คูณ หาร รวมถึงการจัดการในเชิงตรรกศาสตร์ เช่น การเปรียบเทียบตามเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้ได้คำตอบออกมาว่า เงื่อนไขนั้น เป็นจริงหรือเท็จ เช่น เปรียบเทียบเงื่อนไขของจำนวน 2 จำนวน ว่ามากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ ไม่เท่ากับ เป็นต้น ซึ่งการเปรียบเทียบลักษณะนี้จะใช้ในการเลือกทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

ช่วงปี ค.ศ. 1930 ถึงช่วงปี ค.ศ. 1940 เป็นช่วงที่โลกได้มีคอมพิวเตอร์ที่สามารถโปรแกรมได้และคำนวณผลลัพธ์ได้มีประสิทธิภาพจริง แต่เป็นการยากที่จะตัดสินได้ว่าคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกเกิดในปีใดและประดิษฐ์โดยใคร เนื่องจากคอมพิวเตอร์ในช่วงแรกๆ ยังไม่สามารถทำงานได้สมบูรณ์อย่างแท้จริง โดย

ค.ศ. 1936 เป็นครั้งแรกที่โลกได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่สามารถตั้งโปรแกรมได้อย่างอิสระ ผู้พัฒนาคือ Konrad Zuse และชื่อคอมพิวเตอร์คือ Z1 Computer
ค.ศ. 1942 จอห์น อตานาซอฟฟ์ และ คลิฟฟอร์ด เบอร์รี ที่ มหาวิทยาลัยไอโอวาสเตต ได้ร่วมกันสร้าง คอมพิวเตอร์ อตานาซอฟฟ์-เบอร์รี ซึ่งสามารถประมวลผลเลขฐานสอง
ค.ศ. 1946 John Presper Eckert และ John W. Mauchly ได้ร่วมกันสร้างอีนิแอก ซึ่งใช้หลอดสูญญากาศจำนวน 20,000 หลอด เพื่อสร้างหน่วยประมวลผล และถือได้ว่าเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกสำหรับการใช้งานทั่วไป โดยมีการประมวลผลแบบทศนิยม โดยหากต้องการตั้งโปรแกรมจะต้องต่อสายเชื่อมต่อเครื่องอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด
ค.ศ. 1948 Frederic Williams และ Tom Kilburn สร้างคอมพิวเตอร์ที่ใช้ หลอดรังสีคาโทด เป็นหน่วยความจำ
ค.ศ. 1947 ถึง 1948 John Bardeen, Walter Brattain และ Wiliam Shockley สร้างคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทราสซิสเตอร์ ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่สำคัญ
ค.ศ. 1951 John Presper Eckert และ John W. Mauchly ได้พัฒนา UNIVAC Computer ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่มีการขาย
ค.ศ. 1953 ไอบีเอ็ม (IBM) ออกจำหน่าย EDPM เป็นครั้งแรก และเป็นก้าวแรกของไอบีเอ็มในธุรกิจคอมพิวเตอร์
ค.ศ. 1954 John Backus และ IBM ร่วมกันสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ชื่อ FORTRAN ซึ่งเป็นภาษาระดับสูง (high level programming language) ภาษาแรกในประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์
ค.ศ. 1955 (ใช้จริง ค.ศ. 1959) สถาบันวิจัยสแตนฟอร์ด, ธนาคารแห่งชาติอเมริกา, และ บริษัทเจเนอรัลอิเล็กทริก ร่วมกันสร้าง ERMA และ MICR ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกในธุรกิจธนาคาร
ค.ศ. 1958 Jack Kilby และ Robert Noyce เป็นผู้สร้าง Integrated Circuit หรือ ชิป(Chip) เป็นครั้งแรก
ค.ศ. 1962 สตีฟ รัสเซลล์ และ เอ็มไอที ได้พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรกของโลกชื่อว่า "Spacewar"
ค.ศ. 1964 Douglas Engelbart เป็นผู้ประดิษฐ์เมาส์ และ ระบบปฏิบัติการแบบวินโดวส์
ค.ศ. 1969 เป็นปีที่กำเนิด ARPAnet ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ต
ค.ศ. 1970 อินเทล] พัฒนาหน่วยความจำชั่วคราวของคอมพิวเตอร์หรือ RAM เป็นครั้งแรก
ค.ศ. 1971 Faggin, Hoff และ Mazor พัฒนาไมโครโปรเซสเซอร์ตัวแรกของโลกให้อินเทล (Intel)
ค.ศ. 1971 Alan Shugart และ IBM พัฒนา ฟลอปปี้ดิสก์ เป็นครั้งแรก
ค.ศ. 1973 Robert Metcalfe และ Xerox ได้พัฒนาระบบอีเทอร์เน็ต (Ethernet) สำหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ค.ศ. 1974 ถึง ค.ศ. 1975 Scelbi และ Mark-8 Altair และ IBM ร่วมกันวางจำหน่ายคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้รายย่อยเป็นครั้งแรก
ค.ศ. 1976 ถึง ค.ศ. 1977 ถือกำเนิด Apple I, II และ TRS-80 และ Commodore Pet Computers ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรกๆ ของโลก
ค.ศ. 1981 ไมโครซอฟท์ วางจำหนาย MS-DOS ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยมที่สุดในช่วงนั้น
ค.ศ. 1983 บริษัทแอปเปิล ออกคอมพิวเตอร์รุ่น Apple Lisa ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นแรกที่ใช้ระบบ GUI
ค.ศ. 1984 บริษัทแอปเปิล วางจำหน่ายคอมพิวเตอร์รุ่น แอปเปิล แมคอินทอช ซึ่งทำให้มีการใช้คอมพิวเตอร์อย่างกว้างขวาง
ค.ศ. 1985 ไมโครซอฟท์ วางจำหน่าย ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ เป็นครั้งแรก

23:22 | เพิ่มข้อคิดเห็น | ส่งข้อความ | ลิงก์ถาวร | ดูการติดตามข้อมูล (0) | จัดทำ Blog

23 มกราคม

ส่วนประกอบการทำงานของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มนุษย์ได้คิดประดิษฐ์ขึ้น เพื่อนำมาเสริมความสามารถของมนุษย์ในด้านการับรู้ การจำ การคำนวณ การเปรียบเทียบตัดสินใจและการแสดงออก ดังนั้นคอมพิวเตอร์จึงมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ให้สามารถทำงาน เป็นระบบสนองความต้องการของมนุษย์

การประมวลผลข้อมูลของคอมพิวเตอร์จะประกอบด้วยอุปกรณ์รับเข้า (input device) เพื่อรับข้อมูลและคำสั่งจากผู้ใช้ภาย นอกเข้าไปเก็บอยู่ในอุปกรณ์เก็บข้อมูล    หรือหน่วยความจำหลัก (main memory) คำสั่งที่เก็บในส่วนความจำหลักจะถูกนำไปตีความ และสั่งทำงานที่หน่วยประมวลผลกลาง ที่เรียกว่า ซีพียู ซึ่งเป็นหัวใจของการทำงานในคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่คำนวณและเปรียบเทียบข้อมูลที่เก็บในหน่วยความจำหลัก ผลจากการคำนวณหรือประมวลผลจะนำกลับไปเก็บยังหน่วยความจำหลัก และพร้อมที่จะนำออกแสดงที่อุปกรณืส่งออก (output device) กลับไปสู่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ต่อไป ดังนั้นระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย ซีพียู หน่วยความจำ อุปกรณ์รับเข้า และอุปกรณ์ส่งออก แยกเป็นดังนี้

         -ส่วนรับข้อมูล(input)          

        - หน่วยประมานผลกลางหรือหน่วยคุบคุมกลางหรือCPU(central processing unit:CPU) 

        - ส่วนความจำหรือเก็บข้อมูล(storage)        

         -ส่วนแสดงผล(output)    

  

                                           อุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์

 

                                              

                             Power Supply                          VGA Card

                                       Mainboard                                Sound Card

                                       CPU                                            Lan Card

                                       Chipset                                     Hard Disk

                                       bios                                           CD Rom

                                       Ram                                           Floppy Disk 

                      ลักษณะอาการเสียเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ 

 

ลักษณะอาการเสียของเครื่องคอมพิวเตอร์ เราสามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มอาการ ดังนั้นในการตรวจหาสาเหตุของอาการเสีย ก็ให้ดูว่าเป็นอาการเสียที่อยู่ในกลุ่มใดดังนี้

1. ตรวจสอบอาการเสียของเครื่องจากเสียง Beep Code
      ทุก ๆ ครั้งที่คุณเปิดใช้งานเครื่องครั้งแรก ก็จะได้ยินเสียง ปี๊ป ดังสั้น ๆ 1 ครั้ง แล้วเครื่องก็จะทำงานต่อตามปกติ แต่ถ้าเมื่อไรที่คุณได้ยินสียงมากกว่า 1 ครั้ง หรือมีเสียงดังยาว ๆ จากนั้นเครื่องก็หยุดนิ่ง ก็ทำใจไว้ได้เลยว่าเครื่องของคุณมีปัญหาแล้ว เมื่อคุณเจออาการแบบนี้ให้รีบปิดเครื่องทันที เพราะตราบใดที่เครื่องยังไม่ได้รับการแก้ไข ก็จะไม่สามารถใช้งานเครื่องได้จนกว่าจะแก้ปัญหาเสียก่อน เสียงปี๊ปที่เราได้ยินนี้จะถูกเรียกว่า Beep Code ซึ่งจะมีจำนวนครั้งไม่เท่ากัน และมีเสียงดังสั้นบ้างยาวบ้าง ลักษณะของเสียงที่แตกต่างกันนี้เองที่บอกเราว่า อุปกรณ์ชิ้นไหนมีปัญหา ดังนั้นถ้าเจอปัญหาลักษณะนี้ก็ต้องลองฟังให้ดีว่า ดังกี่ครั้ง สั้นยาวแบบไหน แล้วนำไปเทียบดูในตารางไบอสตามยี่ห้อของไบออส เพื่อจะรุ้ว่าอะไรคือต้นเหตุ แล้วจะได้หาทางแก้ไขต่อไป

2. ตรวจสอบอาการเสียของเครื่องโดยดูจากข้อความที่แจ้งบนหน้าจอ
      การแจ้งปัญหาหรือความผิดปกติที่เครื่องตรวจพบด้วยข้อความบนหน้าจอ ซึ่งเราเรียกว่า Message Error นับป็นการแจ้งปัญหาอีกแบบหนึ่งที่มีประโยชน์ เพราะเราสามรถรู้ปัญหาได้ทันทีว่าอปกรณ์ตัวไหนทำงานผิดปกติ หรือไม่ก็รู้ว่าการทำงานส่วนใดมีปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหาที่ง่ายขึ่น ตัวอย่างของข้อความที่ปรากฎให้เห็นบนหน้าจอบ่อย ๆ อย่างเช่น
CMOS checksum Error
CMOS BATTERY State Low
HDD Controller Failure
Diskplay switch not proper
    ดังนั้นถ้าคุณพบว่าเครื่องได้แจ้งปัญหาให้ทราบก็ให้รับหาทางแก้ไขโดยด่วน แต่ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ก็ให้จดข้อความบนหน้าจอไว้ เพื่อเอาไว้สอบถามผู้ที่สามารถให้คำแนะนำได้หรือเอาไวให้ช่างที่ร้านซ่อมดูก็ได้ เพื่อให้การตรวจซ่อมทำได้เร็วขึ้น

3. ตรวจสอบอาการเสียโดยดูจากความผิดปกติของเครื่องที่สามารถสังเกตุ
    วิธีนี้คงต้องใช้ทักษะ ความรู้ และความชำนาญมากกว่า 2 แบบแรก เพราะจะเป็นอาการที่เครื่องไม่ได้มีอะไรแจ้งให้เราทราบเลยว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนมีปัญหาหรือเสียหาย มีแต่ความผิดปกติที่เราสามารถสังเกตุได้ทางกายภาพ อย่างเช่น เปิดสวิตซ์แล้วไฟไม่ติด , เสียบปลั๊กแล้วเครื่องก็เปิดทันที , เปิดใช้เครื่องได้ไม่ถึง 5 นาที ระบบก็ล่ม เป็นต้น จะเห็นว่าอาการดังกล่าวนี้เครื่องไม่ได้แจ้งอะไรให้เราทราบเลยนอกจากอาการผิดปกติที่เรารับรู้ได้ ดังนั้นในการแก้ปัญหาในลักษณะนี้จึงจะต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์หรือช่างผู้ชำนาญ จึงจะสามารถวิเคราะห์ตรวบสอบ และทำการซ่อมแซมแก้ปัญหาได้

4. ตรวจสอบอาการเสียที่เราสามารถระบุอุปกรณ์ได้เลย
    ปัญหาแบบนี้จะเป็นกับอุปกรณ์ที่เราใช้อยุ่เป็นประจำแต่ถ้าอยุ่ ๆ ไม่สามารถทำงาน หรือทำงานได้ไม่ดี เราก็รู้ได้ทันทีว่าอะไรเสีย อย่างเช่น ไดรว์ซีดีรอมไม่ทำงาน ภาพบนจอสั่นหรือกระพริบ ไดรว์ A ไม่ยอมอ่านแผ่น เป็นต้น จะเห็นว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากความผิดปกติของอุปกรณ์ชิ้นนั้น ๆ โดยตรง การตรวจสอบหรือตรวจเช็คจึงทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยากเหมือน 3 แบบที่ผ่านมา

5. ตรวจสอบอาการเสียที่เกิดจากการอัพเกรดอุปกรณ์ ไปจนถึงการปรับแต่งเครื่อง
    สิ่งที่ทำให้เครื่องเกิดปัญหาอีกอย่างก็คือ การเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยนหรือปรับแต่งอุปกรณ์บางตัวก็ทำไห้เกิดปัญหาได้อีกเหมือนกัน เช่น อัพเกรดแรมแล้วเครื่องแฮงค์ Overclock ซีพียูจนไหม้ , ปรับ BOIS แล้วเครื่องรวน เป็นต้น จะเห็นว่าในสภาพเครื่องก่อนกระทำใด ๆ ยังทำงานได้ปกติอยุ่ แต่หลังจากที่มีการอัพเกรดหรือปรับแต่งเครื่องแล้วก็มีปัญหาตามมาทันที แล้วคุณจะทำอย่างไร

 

                                             

 

สรุปอาการเสียและการแก้ไขปํญหาที่เสี่ยบ่อย

          อาการเสียของคอมพิวเตอร์นั้นมีหลายสาเหตุ สามารถวิเคราะห์อาการเสียเบื้องต้นได้ดังนี้

อาการ บูตเครื่องขึ้นมาแล้ว ทุกอย่างไม่ทำงานและเงียบสนิท
      ให้ตรวจสอบที่พัดลมด้านท้ายเครื่องว่าหมุนหรือไม่ หากไม่หมุนอาจเป็นไปได้ว่าปลั๊กไฟเสีย หรืออาจขาดใน และให้เข้าไปเช็คที่ฟิวส์ของเพาเวอร์ซัพพลาย หากฟิวส์ขาดให้ซื้อฟิวส์รุ่นเดียวกันมาเปลี่ยน แต่ถ้าเพาเวอร์ซัพพลายเสีย ควรแนะนำลูกค้าให้เปลี่ยนเพาเวอร์ซัพพลายใหม่

อาการ บูตเครื่องแล้วจอมืด แต่ไฟ LED หน้าจอและไฟเคสติด
      ให้ตรวจสอบที่ปุ่มการปรับสีและแสงที่หน้าจอก่อน จากนั้นจึงเช็คในส่วนของขั้วสายไฟ และขั้วสายสัญญาณระหว่างเคสและจอภาพ หรือไม่ก็อาจเป็นเพราะเสียบการ์ดจอไม่แน่นหากตรวจเช็คอาการเหล่านี้แล้ว ทุกอย่างเป็นปกติดีสาเหตุน่าจะเกิดจากการ์ดแสดงผล และจอภาพ ให้นำอุปกรณ์ทั้ง 2 ตัวไปลองกับอีก เครื่องหนึ่งที่ทำงานเป็นปกติ หากการ์ดแสดงผลเสียต้องส่งเคลมหรือให้ลูกค้าเปลี่ยนใหม่ แต่ถ้าเป็นจอภาพ ให้ตรวจเช็คอาการอีกครั้ง ถ้าซ่อมได้ก็ควรซ่อม

อาการ บูตเครื่องแล้วมีไฟที่หน้าเคสและไฟฟล็อบปี้ไดรฟ์ แต่จอมืดและทุกอย่างเงียบสนิท
      ให้ตรวจสอบที่การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อสายไฟของเพาเวอร์ซัพพลายกับเมนบอร์ดถูกต้องหรือไม่ หลุดหลวมหรือเปล่าตรวจสอบสายแพที่เชื่อมต่อกับขั้วต่อ IDE ของฮาร์ดดิสก์, ฟล็อบปี้ดิสก์ และซีดีรอม ถูกต้องหรือไม่ หลุดหลวมหรือไม่
ตรวจสอบการติดตั้งซีพียูว่าใส่ด้านถูกหรือไม่ ซีพียูเสียหรือไม่
ตรวจสอบจัมเปอร์หรือดิปสวิทช์ และการเข้าไปเปลี่ยนแปลงค่าในไบออสว่ามีการกำหนดค่าที่ถูกต้องหรือไม่ โดยเฉพาะค่าแรงดันไฟ Vcore

อาการ ที่จอภาพแสดงข้อความผิดพลาดว่า HDD FAILURE
ตรวจสอบการตั้งค่าในไบออสว่าถูกต้องหรือไม่
ตรวจสอบขั้วต่อ IDE ว่ามีการเสียบผิดด้านหรือไม่ หลุดหลวมหรือเปล่า
ตรวจสอบฮาร์ดดิสก์ว่าเสียหรือไม่ โดยเข้าไปในเมนูไบออส และใช้หัวข้อ IDE HDD Auto Detection ตรวจหาฮาร์ดดิสก์ ถ้าไม่เจอแสดงว่าฮาร์ดดิสก์มีปัญหาแต่หากเจอแสดงว่าฮาร์ดดิสก์ปกติดี

                                            

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประวัติคอมพิวเตอร์

คำสำคัญ (Tags)#เทคโนโลยี

หมายเลขบันทึก: 284517, เขียน: 08 Aug 2009 @ 11:05 (), แก้ไข: 24 Jul 2012 @ 18:42 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 61, อ่าน: คลิก


ความเห็น (61)

เก่ง
IP: xxx.10.134.248
เขียนเมื่อ 

นี้ย่อแล้วหรอครับ

โอม
IP: xxx.113.101.211
เขียนเมื่อ 

นี่ย่อแล้วหรือคับ

เนย
IP: xxx.122.77.63
เขียนเมื่อ 

นี่ย่อแร้วหรอว่าจาเอาไปทามงานซะหน่อยง่าส์

โนเนม
IP: xxx.25.131.46
เขียนเมื่อ 

นี่ย่อแล้วหรอคะ ว่า จะเอาไปทำงานซะหน่อย

โนเนม
IP: xxx.25.131.46
เขียนเมื่อ 

นี่ย่อแล้วหรอคะ ว่า จะเอาไปทำงานซะหน่อย

กำ
IP: xxx.147.54.35
เขียนเมื่อ 

กำเลย

นิล
IP: xxx.172.198.74
เขียนเมื่อ 

โอ้โหย่อสั้นมาก (ประชด)

มีนา
IP: xxx.157.227.92
เขียนเมื่อ 

ขนาดคุณย่อแล้วนะเนี่ย ถ้าไม่ย่อจะขนาดไหน

เค
IP: xxx.207.116.81
เขียนเมื่อ 

เก่ง

ละออ่งยอง
IP: xxx.52.193.28
เขียนเมื่อ 

นี่ย่อลึคะ   น่ารักงงงงงงงงงงงงงง

 

โคนน่ารัก
IP: xxx.52.193.28
เขียนเมื่อ 

นี่รืคำว่าย่อ    สาวโคนนี้งงจัง

คนน่าโดนเตะ
IP: xxx.52.193.226
เขียนเมื่อ 

โคตะระย่อเลยงานทามไม่ได้เลย

เอาไงย่อๆๆๆมากๆเลย
IP: xxx.52.193.226
เขียนเมื่อ 

ทามไมย่อสั้นจังโคตะระย่อเลย

IP: xxx.52.193.226
เขียนเมื่อ 

มะเหงจะย่อ

 

เลยงะ

 

โถ่

 

นานา
IP: xxx.172.139.178
เขียนเมื่อ 

ย่อมากเลยสั้นมากกกได้ใจความมาก ต่ออย่าย่ออีกนะ เอามาเเบบเต็มเลย

เด็กดี
IP: xxx.172.137.188
เขียนเมื่อ 

นี่ย่อเหรอ

เนี่ย

วัยรุ่นเซ็ง

ปุ้ม
IP: xxx.204.196.16
เขียนเมื่อ 

แน่ใจนะว่าย่อสั้นจริงๆ

ดา
IP: xxx.204.196.16
เขียนเมื่อ 

โคตรสั้นเลยขนาดย่อยังขนาดนี้ รู้สึกมาก(ประชด)

mos
IP: xxx.53.229.168
เขียนเมื่อ 

นี่ย่อน้อยไปอะป่าว

 

ซ้าง
IP: xxx.143.155.65
เขียนเมื่อ 

ย่อมากไปหรือเปล่า*__-

IP: xxx.77.174.243
เขียนเมื่อ 

แน่ใจนะว่าย่อแล้ว

IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ 

ย่อเยอะเนาะ

คึตุคคีคี
IP: xxx.143.142.171
เขียนเมื่อ 

นึกว่าจะน้อย

ต้น
IP: xxx.143.181.194
เขียนเมื่อ 

นี่ย่อจริงหรอครับไอ๊kuy

ด้า
IP: xxx.29.16.249
เขียนเมื่อ 

เดกเดะอาะพ้าสเว

บอม
IP: xxx.25.17.209
เขียนเมื่อ 

นี้ย่อหรือคับ

lewhakab
IP: xxx.25.17.209
เขียนเมื่อ 

ย่อแล้ว ชิมิ

boom0142
IP: xxx.25.17.209
เขียนเมื่อ 

จะโหดไปไหนคับนี้ย่อและจิงๆๆหรือคับ ผมว่ามันคงไม่ใช้และอะคับ พอได้คับไม่รุจะย่อยังไงคับ

โอตาคุ นาม
IP: xxx.25.17.209
เขียนเมื่อ 

เก่งมากคับ

โอตาคุ นาม
IP: xxx.25.17.209
เขียนเมื่อ 

เก่งมากคับ

IP: xxx.77.249.45
เขียนเมื่อ 

โด่!!!!!

อุส่าย่อให้แล้วนะเนี่ย

สงสารคนลอกบ้างเต๊อะ

ToT

กิตติศักดิ์
IP: xxx.26.200.82
เขียนเมื่อ 

สบายๆครับ ผมจดมากกว่านี้อีก ถ้าใครบ่นแปลว่าคนๆ นั้นเป็นคนที่ขี้เกียจมากมากๆเลยคับ

อิ
IP: xxx.10.231.166
เขียนเมื่อ 

อือิ

พลอย
IP: xxx.8.183.163
เขียนเมื่อ 

โอยนี่สั้นเหรอ

พลอย
IP: xxx.26.175.89
เขียนเมื่อ 

สงสารคนเขียนจังเลย

แบม
IP: xxx.26.175.89
เขียนเมื่อ 

ได้คัดสว่นประกอบของคอมพิวเเตอร์อีกแล้วขี้เกียจจังเลย อิอิอิอิ บายๆ

นุ่น
IP: xxx.26.175.89
เขียนเมื่อ 

ขี้เกียจทำการบ้าน

เอิร์น
IP: xxx.77.243.21
เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยสุดยอด

เนยน่ารัก
IP: xxx.93.204.128
เขียนเมื่อ 

สั้นจังเลยนะค่ะ

ชนิสา
IP: xxx.172.205.230
เขียนเมื่อ 

ไม่รู้เรื่องเลย ขอบคุณนะค่ะ

วนิดา
IP: xxx.172.242.145
เขียนเมื่อ 

เรียกนําย่อย

กิตติยา
IP: xxx.172.242.145
เขียนเมื่อ 

ดีดี ว่า ไง ทาม ไร อยู่

นิ่ม
IP: xxx.174.79.182
เขียนเมื่อ 

โอ๊ยเนี่ยนะที่ว่าสั้น

ท้อป
IP: xxx.175.131.69
เขียนเมื่อ 

แค่ย่อนะ

คน
IP: xxx.204.165.154
เขียนเมื่อ 

เหี้ยว๊ เยอะชิบหาย

ศิลทาน
IP: xxx.172.171.75
เขียนเมื่อ 

เยอะจังอ่ะ

ธนัทชาติ วิจิตต์
IP: xxx.53.9.211
เขียนเมื่อ 

ผมไม่ขี้เกียจครับลุง

น้องมาส
IP: xxx.53.9.211
เขียนเมื่อ 

ไม่เบื่อหรอคับที่จดมากคับ

IP: xxx.173.239.168
เขียนเมื่อ 

โอ้โฮ...น้อยเนอะ

ตะงอย
IP: xxx.173.239.168
เขียนเมื่อ 

น่าอ่านเนอะ เยอะแบบนี้ช้อบชอบ คนเขียนคงจะเมื่อยน่าดู สงสารอ่ะ

กัน
IP: xxx.99.248.178
เขียนเมื่อ 

เเน่ใจน่ะว่าสั้น ให้ใครเอาไปเขียนเชื่อดิโครตเมื่อนเลย

ทับทิม
IP: xxx.87.87.234
เขียนเมื่อ 

ย่อได้ ดีมากค่ะหนูปริ้นแล้วเอาไปทำรายงานค่ะแต่ถ้าลอกก็ควรเอาใจความสำคัญไว้ก่อนนะคะ

ทับทิม
IP: xxx.87.87.234
เขียนเมื่อ 

เอ่อ.............คือว่า...หนูเล่นไม่ค่อยเป็นค่ะช่วยหาแหล่งที่มาของข้อมูลหน่อยจะได้ไหมคะ หนูชอบมากเลยค่ะ

คนเกลียดดัง
IP: xxx.88.38.73
เขียนเมื่อ 

นี่นะย่อ คิดว่าน่าจะเอามาทั้งยวงมากกว่า

ดรีม
IP: xxx.168.38.237
เขียนเมื่อ 

คิดว่าจะแค่2-3บรรทัดนี่ไม่ตำ่กว่า20


มิสึกายะ โท่ชิโร่
IP: xxx.172.211.169
เขียนเมื่อ 

เยอะๆๆๆๆๆๆๆเลย    สาสสสสสส

มิสึกายะ โท่ชิโร่
IP: xxx.172.211.169
เขียนเมื่อ 

ย่อบางก่อได้นะก้าบบบบบ

ฝ้าย
IP: xxx.67.99.120
เขียนเมื่อ 

สั้นมากเลย

อาท
IP: xxx.143.181.201
เขียนเมื่อ 

โ้ครต สั้น เลย ๕๕๕๕๕๕

อาท
IP: xxx.143.181.201
เขียนเมื่อ 

สั้น มาก เลย  ^_^  *--*  *0* 

รุ้ง
IP: xxx.77.250.45
เขียนเมื่อ 

เม้งโครตยาวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมากๆๆๆๆๆๆๆใครจะเอาไปทำงานได้