4.ตัวอย่างใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร

ตัวอย่างใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร

นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้ารับการสมัครเป็น นศท. สามารถติดต่อกับ ผู้กำกับ นศท.ได้แล้ว และสามารถศึกษาข้อมูล เกณฑ์ การรับสมัครได้ทาง ผู้กำกับ นักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนท่าน

ขั้นตอนการสมัครเรียนรักษาดินแดน ศฝ.นศท.

๑. รับเอกสารการสมัคร
๑.๑ ใบสมัคร (รด.๑)
ตัวอย่างใบสมัคร

ตัวอย่างใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (ด้านหน้า)
ทบ. ๓๔๙๐๐๑(รด.๑)

ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารปีการศึกษา ……… สมัครวันที่ ….. เดือน ……..……….. พ.ศ. ๒๕…..

รูป

ชื่อ – สกุล …………………………..…… หมายเลขประจำตัว ………………………..วันเดือนปีเกิด……………… เชื้อชาติ……….. สัญชาติ………. ศาสนา ……..……….ชื่อบิดา…………… มารดา ………… อาชีพบิดา/มารดา ……….……../………..….ภูมิลำเนาปัจจุบันเลขที่……...ถนน………ตำบล……..อำเภอ……..…จังหวัด…………ภูมิลำเนาทหารเลขที่……ถนน………ตำบล……..อำเภอ……....…จังหวัด…………สถานศึกษา................................................... จังหวัด..............................มีความประสงค์สมัครเรียนวิชาทหาร โดยจะปฏิบัติตามระเบียบ
ที่กองทัพบกกำหนดทุกประการ

ลงชื่อ ……………………….…………….. ผู้สมัคร

คำรับรองของสถานศึกษา

ข้าพเจ้า ................................................................................. ขอรับรองว่าผู้สมัครเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย รับรองว่าจะปกครองให้นักศึกษาวิชาทหารอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และจะให้ความสะดวกในการฝึกวิชาทหาร ของผู้สมัครตามที่กองทัพบกกำหนดทุกประการ

ลงชื่อ …………………………………

หัวหน้าสถานศึกษา

หรือผู้รับมอบอำนาจ

คำยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

ข้าพเจ้า …………………………………………..............................

อายุ ……. ปี อาชีพ ……………………………..................................…ที่อยู่หรือที่ทำงาน ………………………………………………………เกี่ยวข้องเป็น……………............... ของผู้สมัครและยินยอมให้ผู้สมัคร สมัครเรียนวิชาทหาร และไม่ว่าเกิดกรณีใด ๆ ก็ตาม ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกวิชาทหาร ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใด ๆ จากกองทัพบกลงชื่อ ………………………………………….

ผลการตรวจร่างกาย

อายุ …………………. ปี

น้ำหนัก ………………กก.สูง …………………...ซม.รอบอก ………. / ……….. ซม.กลุ่มเลือด ……… โรคที่ตรวจพบ …………….สภาพทั่วไป ……………………………………ความเห็น ………………………...

ลงชื่อ ………………………. แพทย์ผู้ตรวจ

หลักฐานการสมัคร

† รูปถ่าย † สำเนาทะเบียนบ้าน † สำเนาหลักฐานการศึกษา …………………………………. † หลักฐานการใช้สิทธิ์ลูกเสือ † สด.๙ ที่ ……………….. ลง ……………………………… † อื่น ๆ

ลงชื่อ ……………………………….. ผู้ตรวจหลักฐาน

ผลการตรวจสมรรถภาพร่างกาย

วิ่ง …..………. ลงชื่อ……………… เจ้าหน้าที่

ลุกนั่ง………... ลงชื่อ……………… เจ้าหน้าที่ดันพื้น ………. ลงชื่อ……………… เจ้าหน้าที่ลงชื่อ…………………………… หัวหน้าสถานี(……………………………….. )

บันทึก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชานักศึกษาวิชาทหาร

คำสำคัญ (Tags)#ตัวอย่างใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร

หมายเลขบันทึก: 284361, เขียน: 07 Aug 2009 @ 20:36 (), แก้ไข: 24 Jun 2015 @ 16:29 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

หลิว
IP: xxx.47.175.42
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าช่องผลการตรวจร่างกาย ช่องนั้นใครเป็นคนกรอก แพทย์ที่รพ.ที่ออกใบรับรองแพทย์ให้ หรือแพทย์ที่ศูนย์รด.เป็นคนเซ็นเหรอค่ะ พอดีทำงานอยู่รพ. แต่ละโรงเรียนนำแบบฟอร์มมาให้เซ็นไม่เหมือนกันเลย ตอบด่วนนะค่ะ ขอบคุณค่ะ