ก้าวแรก

ยากที่สุดของการทำงาน คือการเริ่มต้น

ไม่ผิดนัก

เมื่อได้เริ่มแล้ว ก้าวต่อไปจะตามมาเสมอ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเดินทางความเห็น (0)