ในเขตสงขลา มีพี่น้องหลายท่าน บาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุบนถนน   หลายเดือนมานี้ ทางโรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยการเห็นชอบ สนับสนุน จากผู้อำนวยการ รพ.หาดใหญ่ คืออาจารย์ นพ.กมล วีระประดิษฐ์ และ ทีมบริหาร ในการร่วมจัดกิจกรรม หลากหลาย โดยส่งรถยนต์หลายคันไปรับหลายๆท่านมาจากบ้าน   มาประชุมที่ รพ. หาดใหญ่  ทุกเดือน ร่วมกับทีมงานของ รพ.หาดใหญ่    เสร็จประชุม แล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยน้องใหม่ที่มีอาการทุพลภาพ จากการใช้รถใช้ถนนที่หมดอาลัย จนมีกำลังใจสู้ชีวิต  พบว่าได้ผลดีกว่าคำปลอบใจจากแพทย์ พยาบาล  เพราะรุ่นพี่ ที่พิการ เคยทุพลภาพมาก่อน แต่วันนี้เป็นผู้มีพลัง ลุกขึ้น จากเตียง ใช้ชีวิตบนรถเข็น อาศัยล้อแทนเท้าตลอดชีวิต  หลายท่านพิการเพราะผู้อื่นดื่มเมา มาชนตนเอง ที่ไม่ได้เมาก็มี

จนผู้มีพลัง เข้มแข็ง สามารถ รวมกลุ่ม ช่วยรณรงค์ การขับขี่ปลอดภัย ไม่ดื่ม ตั้งแต่ ปีใหม่ 2549   สงกรานต์ เมย 49  ร่วมกับทีมงาน รพ.หาดใหญ่

ชมรมผู้มีพลัง ( ผมตั้งชื่อให้เอง ตามคำที่ผมชอบ ) 3วันที่ผ่านมานี้ ตั้งแต่ 8-10 พค 2549  ได้ร่วมเล่าเรื่อง ผลจากการดื่มสุรา และ บาดเจ็บมาก จนต้องอาศัย ล้อรถเข็นแทนเท้าบ้าง  ใช้ขาเทียมบ้าง   ให้กับ รุ่นน้องๆ ที่ วิทยาลัยเทคนิค หาดใหญ่  ในวาระการเปิดภาคการศึกษา ผลลัพธ์ ในระยะสั้น  พบว่า ต่างฝ่ายต่างพอใจในกิจกรรมนี้

บางที รูปแบบประสบการณ์ นี้ อาจจะพอเป็น best  practice หรือ นวตกรรมดีเด่นประจำปี ของภูมิภาค ภาคใต้ ด้านงานอุบัติเหตุ  ที่สามารถ สนับสนุนให้ผู้(พิการ) ที่มีพลัง ร่วมกลุ่ม เล่าเรื่อง ให้เยาวชน ได้เรียนประสบการณ์ชีวิตจริง ของรุ่นพี่ๆ  ที่ไม่ต้องการให้น้องพลาดเผลอซ้ำรอยอีก

ล่าสุด กลุ่มคณะทำงานลดอุบัติเหตุจังหวัดสงขลา ซึ่งสนใจจัดการเรียนรู้ให้ เยาวชนในสงขลา ปลอดภัยจากการใช้รถใช้รถนน เห็นชอบ ที่จะสนับสุนนงบประมาณ แก่ ชมรมผู้มีพลังจังหวัดสงขลา  และ หวังว่า จะกระจายพื้นที่ เล่าเรื่องสอนน้อง ให้ครอบคลุมอำเภอต่างๆ 

ตัวอย่าง  ผู้มีพลังจากอ.สิงนคร ที่เคยต้องเดินทาง มาดำเนินกิจกรรมเล่าเรื่อง ที่อำเภอหาดใหญ่  ต่อไป ก็มีโอกาสเลือก เดินทางสั้นลง แต่ทำกิจกรรมทำนองเดียวกัน เล่าเรื่องให้กับน้องๆในพื้นที่ตำบล อำเภอถิ่นฐานของตน 

หลังเดือน กค 2549 ทางกรมขนส่งทางบก มีโครงการยุวจราจร โดยใช้งบประมาณ กองทุนประมูลเลขทะเบียน ( กปถ  กองทุนส่งเสริมความปลอดภัยบนถนน ) มุ่งเป้า นร ประถม  เชื่อว่า ชมรมผู้มีพลัง สงขลา จะเป็นกำลังหลัก ภาคีพันธมิตร ในการช่วยบ่มเพาะเยาวชน ทั้งจังหวัดสงขลา โดยมี รพ.ต่างๆ และ โรงเรียนต่างๆ  ตลอดจน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก้าวหน้าชั้นนำ ต่างๆ ร่วมเป็นพันธมิตรอย่างยั่งยืน

ผู้มีพลังจาก หาดใหญ่ - สงขลา หลายท่าน เคยได้รับการบ่มเพาะ ฝึกพูดจาก อ.ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ  ประสานงานโดย นพ.แท้จริง ศิริพานิช ตั้งแต่ สค.2548  เริ่มจะสำแดงฤทธิ์เดช ให้สังคมไทย เห็นนวตกรรมนำร่อง ที่ยกระดับคุณภาพของกิจกรรมไปตามลำดับ